Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 oktober om 20.00 uur

Op donderdag 17 oktober a.s. om 20.00 uur nodigt het bestuur van FC Oudewater alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering. Naast de financiële verslaglegging over het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen zal er een speciaal agendapunt worden behandeld:

Het toekomstplan voor ons bijgebouw (het voormalige OVS-clubgebouw).

Ook zijn enkele bestuursleden aftredend, waarvan voorzitter Ton Hendrickx heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Graag stelt het bestuur de kandidaat-opvolger voor aan de leden.

De volledige agenda van de ALV zal uiterlijk 10 oktober worden gepubliceerd, maar zal verder geen afwijkende agendapunten bevatten.

Het Bestuur