Home / Normen & Waarden / Gedragsregels

Toelichting respect regels ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

Rond wedstrijden
Tijdens wedstrijden heeft de scheidsrechter de leiding en is verantwoordelijk voor het gedrag, zowel in sportief als sociaal opzicht, in het veld. Spelers volgen de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren de beslissingen. Bij het begin van wedstrijden stelt de teamleiding zich aan de scheidsrechter en de teamleiding van de tegenstander voor.

  • Spelers hebben respect voor elkaar, de begeleiding, tegenstanders en wedstrijdleiding. En gedragen zich sportief en beheersen zich in het om het wedstrijdveld.
  • Fair Play betekent beslissingen van wedstrijdleiding accepteren, niet vloeken of discriminerend gedrag of opmerkingen maken.
  • Na afloop van wedstrijden wordt de tegenstander en wedstrijdleiding altijd de hand geschud.
  • Toeschouwers moedigen positief aan en bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding.
  • Het veld is voor spelers en scheidsrechter, toeschouwers blijven altijd achter de veldafzettingen.
  • Begeleiding van teams hebben voorbeeldfuncties naar spelers, toeschouwers en gasten. Tijdens wedstrijden is het gedrag langs de lijn medebepalend voor het verloop van een wedstrijd.

Begeleiding begeeft zich niet binnen de lijnen tijdens de wedstrijden, geeft enkel positief commentaar en accepteert beslissingen van de wedstrijdleiding.
Het wedstrijdveld is voor de spelende teams. Voor teams die na een betreffende wedstrijd op het veld moeten spelen geldt, dat men elders moet warmlopen. Langs de lijn verstoord dit het wedstrijdbeeld.

Buiten wedstrijden
Wangedrag en/of vandalisme wordt absoluut niet getolereerd en geaccepteerd!

Ouders of verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden. Overleg met teamleiding vooraf hoe het vervoer georganiseerd is.

Na afloop wordt er verzameld in de kleedkamer voor nabespreking, douchen etc.

Accommodatie
Niet iedere ruimte is voor iedereen toegankelijk. Het ophouden in ruimten waar men niets te zoeken heeft voor, tijdens of na wedstrijden is niet toegestaan. In elke ruimte van de vereniging blijft men van andermans bezittingen af. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij constatering van het wegnemen van andermans spullen wordt aangifte gedaan en daarna direct de toegang tot het complex ontzegd.

De kleedkamer is een ruimte waar je de gelegenheid hebt je voor en na wedstrijden / trainingen om te kleden en te douchen. Het is geen café, disco en zeker geen ruimte om te vernielen. Bij constateren van vernielingen wordt de schade of het herstel verhaalt op de persoon of personen.

Gebruik van alcoholische drank in kleedkamers, gang of elders op het complex (behoudens kantine en terras) is niet toegestaan evenals het meenemen van glaswerk of ander serviesgoed.

Teamleiding is verantwoordelijk voor het gebruik van en het gedrag in de kleedkamer van het team.

Kleedkamers of andere ruimten die men gebruikt heeft laat men schoon achter.

Roken of het gebruik van drugs in kleedkamers of gang is ten strengste verboden.

ROOKBELEID

Begeleiding jeugdteams
Roken is een negatief voorbeeld op een sportveld. Roken voor de wedstrijd in de buurt van wedstrijdsecretariaat, kleedkamers en velden wordt ontmoedigd. Zeker bij jeugdteams, vinden wij als FC Oudewater dat er niet gerookt moet worden!

Spelers
Roken voor en tijdens wedstrijden is wordt ontmoedigd. Roken in de kleedkamers is absoluut niet toegestaan.

Toeschouwers
Roken rond wedstrijden wordt ontmoedigd. Bij wedstrijden van jeugdteams wordt het zeker niet geaccepteerd. In overige gevallen alleen daar waar het is toegestaan

DRANKBELEID

Op dagen dat er activiteiten plaats vinden op Sportpark Markveld wordt er voor 14.00 uur geen alcoholische drank verkocht en noch getolereerd dat meegenomen alcoholische drank wordt genuttigd. Aan bezoekers onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geldt een streng alcohol ontmoedigingsbeleid. Overmatig alcoholisch drankgebruik wordt na afloop van wedstrijden en trainingen niet getolereerd.

Alcoholisch drankgebruik in kleedkamers, gang of elders op het complex (behoudens kantine en terras) is niet toegestaan.

DRUGSBELEID

FC Oudewater hanteert een Zero Tolerance Beleid aangaande drugs! Indien er geconstateerd wordt dat er drugs worden gebruikt of verhandeld wordt het lid door het bestuur per direct geroyeerd.