Inschrijving FC Oudewater Tentenkamp 2024

Meld uw kind hier aan voor het FC Oudewater Tentenkamp 2024.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam ouder / verzorger 1*
Naam ouder / verzorger 2
Naam kind*
Schrijf elk deelnemend kind apart in. Na het afsluiten van deze inschrijving kunt u een nieuwe inschrijving starten.
Adres*
Team bij FC Oudewater van uw kind*

Mijn kind blijft wel / niet slapen:*
Mijn kind heeft wel / niet een zwemdiploma A/B/C*
Gebruikt uw kind medicijnen?*
Indien uw kind medicijnen gebruikt, dan nemen wij van te voren contact met u op. U moet dan een medicijnverklaring tekenen.
We hebben vrijwilligers nodig om het tentenkamp tot een succes te maken. Helpt u mee? Geef hieronder aan welke dag u wilt meehelpen:
Toestemming gebruik beeldmateriaal*
Tijdens het FC Oudewater Tentenkamp zullen er foto's en video's gemaakt worden, welke geplaatst kunnen worden op de website en social media van de vereniging. In de wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming ouders, voogden en/of wettelijke vertegenwoordigers geen beeldmateriaal geplaatst mag worden. Door deelname aan het FC Oudewater Tentenkamp gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met bovenstaande. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar jeugd@fcoudewater.nl.
Bankrekeningnummer*
IBAN
Ten name van