Home / Normen & Waarden / Melding doen

Wanneer een klacht/melding ingediend gaat worden betekent het dat de melder aangeeft dat de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zijn overtreden.

Hierbij worden de volgende stappen genomen:

  • Het incident wordt geanonimiseerd bij de VCP gemeld per email. De VCP gaat de situatie inschatten en gaat bepalen welke stappen genomen kunnen worden. Indien nodig neemt de VCP van FC Oudewater contact op met de VCP van de KNVB. De VCP is voor het slachtoffer aanspreekpunt en eerste opvang. Tevens adviseert de VCP over de te nemen stappen.
  • Bij vermoedens van strafbare feiten wordt een informatief gesprek met de politie gevoerd.
  • 2 bestuurders/contactpersonen worden “eigenaar” van het probleem en de nodige acties uit gaan voeren. In het geval van FC Oudewater zullen dat de voorzitter en secretaris zijn.
  • Alle communicatie van de VCP r.i. de vereniging verloopt via deze 2 contactpersonen.
  • Het incident wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken of er wordt en bestuursvergadering ingelast. Op basis van de aard van het incident kan de bespreking beperkt blijven tot het DB van FC Oudewater.
  • Vanaf het moment van melden wordt door de secretaris van FC Oudewater een logboek bijgehouden van alle gebeurtenissen.
  • Na de melding geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en eventuele anderen die op de hoogte zijn ten opzichte van derden. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als schuldig wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd.
  • Er wordt nagegaan of er direct bestuurlijke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen de sportvereniging te herstellen in overleg met de VCP of de VCP van de KNVB. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de hiervoor geldende procedure ten aanzien van hoor en wederhoor.
  • Wanneer de melder een klacht of melding heeft ingediend bij de sportbond, zorg dan houdt de secretaris van FC Oudewater contact met de melder en andere betrokkenen tot het proces bij de sportbond is afgerond.

Aan de hand van de uitkomst wordt door het bestuur beoordeeld wat er nodig is om de veilige sportomgeving weer te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld op het vlak van communicatie liggen, het aanstellen van een nieuw kaderlid zijn of het (verder) ontwikkelen van preventief beleid. Andere acties zijn ook denkbaar, afhankelijk van de context.

De vertrouwenscontactpersoon die is aangesteld door FC Oudewater is:
Mevrouw Dr. M. Dötsch.
De vertrouwenscontactpersoon is uitsluitend via e-mail te bereiken: Vertrouwenspersoon@fcoudewater.nl