Home / Clubinfo / Vrijwilligers

Vrijwilligers binnen FCO Oudewater voeren belangrijke taken uit. Naast allerlei operationele taken zoals bijv. kantine, schoonmaak, fluiten. Daarnaast zijn er tal van vrijwilligers die training geven en/of leider zijn van een elftal.

Het aannamebeleid vrijwilligers geldt voor de volgende doelgroep(en):

  • Vrijwilligers die direct of indirect contact hebben met minderjarige voetballeden van en/of damesvoetballers bij FCO Oudewater;
  • Alle trainers, verzorgers en begeleiders die onder contract staan bij FC Oudewater.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om, indien gewenst, de doelgroepen verder uit te breiden. Dit gebeurt middels een besluit van de bestuursvergadering.

Voor deze groep vrijwilligers wordt standaard een VOG-verklaring aangevraagd en een referentiecheck worden gedaan. Iedere vrijwilliger zal op de hoogte worden gebracht van de geldende gedragsregels.

Het aannamebeleid van vrijwilligers ziet er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek met een vrijwilliger, die valt binnen doelgroep, laat zien dat de organisatie de inzet van vrijwilligers serieus neemt. In het gesprek wordt o.a. gesproken over motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, naar zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

Referenties checken
Wij checken waar mogelijk ook de achtergronden van nieuwe vrijwilligers. Dit kan door op basis van het CV contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest. Hierbij hanteren wij de in bijlage 4 door het NOC*NSF geschreven handreiking waarin wordt uitgelegd hoe het geven of vragen van referenties werkt.

De procedure rondom het aanvragen van de VOG wordt in het volgende hoofdstuk besproken.