Home / Historie

De historie van FC Oudewater gaat terug tot het jaar 1932, het oprichtingsjaar van één van de fusieverenigingen, OVS. De andere fusievereniging, vv Unio, volgde een jaar later, in 1933. In 2016 werd besloten tot fusie, de beide Algemene Ledenvergaderingen stemden massaal in met het fusieplan om als FC Oudewater verder te gaan. De clubkleuren van de beide verenigingen vertaald in een prachtig nieuw shirt. In de kraag van de shirts prijken de logo’s van de twee fusie-verenigingen, als historisch kenmerk van de unieke samenkomst van het Oudewaterse voetbal.

De nieuwe club FC Oudewater vormt met de bijna 1.000 leden een stabiele 2e klasser met als basis een sterke jeugdafdeling, aandacht voor het dames- en meisjesvoetbal en veel enthousiaste vrijwilligers.

Download hiernaast het speciale boek over de geschiedenis van FC Oudewater en de twee clubs waaruit zij ontstaan is.