Home / Normen & Waarden / Vertrouwenspersoon (VCP)

FC Oudewater heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld in het kader van het beleid tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen FC Oudewater voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, daar een vraag over heeft, hier met iemand over wil praten of een melding wil doen.

De VCP voert een actief preventiebeleid ter voorkoming van seksuele en/of grensoverschrijdende gedrag binnen onze vereniging. Mocht daar toch sprake van zijn dan kan men terecht bij de VCP met een vraag of een melding. De VCP verzorgt de eerste vertrouwelijke opvang bij een melding en verwijst indien nodig of gewenst door naar instanties die de melder verder kunnen ondersteunen. De VCP heeft ook een rechtstreekste lijn naar contactpersonen van het NOC-NSF. De VCP rapporteert de meldingen schriftelijk, eventueel anoniem, aan de voorzitter van het bestuur en geeft indien nodig/gewenst gevraagd en ongevraagd advies.

De VCP is er voor iedereen binnen FC Oudewater; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, vrijwilligers, bestuurders etc.

De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol. Het protocol is te vinden in bijlage 3 van document.

De activiteiten van een VCP zijn:

  1. Eerste opvang/aanspreekpunt
  2. Doorverwijzen
  3. Preventieactiviteiten

De vertrouwenscontactpersoon die is aangesteld door FC Oudewater is:

Mevrouw Dr. M. Dötsch.

De vertrouwenscontactpersoon is uitsluitend via email te bereiken:

Email: vertrouwenspersoon@fcoudewater.nl

Wanneer je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de vertrouwenspersoon zal dit niet binnen FC Oudewater plaatsvinden, maar op een neutrale plek.