Home / Opzeggen

Opzegregeling FC Oudewater

Deze regeling geldt voor leden die hun lidmaatschap van FC Oudewater willen opzeggen:

  1. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni en wordt daarna stilzwijgend met een jaar verlengd. De opzegtermijn is één maand, dus de uiterste opzegdatum is jaarlijks op 31 mei.
  2. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie verschuldigd.
  3. Zolang er contributie verschuldigd is bij FC Oudewater, kunt u geen overschrijving verkrijgen naar een andere club. Ook niet als oud-lid.
  4. Opzeggingen kunnen alleen per email (ledenadmin@fcoudewater.nl) of schriftelijk (Jhr. A. van Swietenstraat 41, 3421 HS OUDEWATER) worden gedaan. Een opzegging wordt altijd per email of schriftelijk bevestigd door de ledenadministratie. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen, weet u dat de opzegging nog niet is verwerkt.
  5. Voor jeugdleden geldt dat de geleende voetbalkleding (shirt, broek, kousen en eventuele teamkleding) direct na de laatste wedstrijd gewassen dient te worden ingeleverd. Mocht u hierbij in gebreke blijven, dan wordt de aanschafprijs van de kleding in rekening gebracht.
  6. Voor tussentijdse overschrijving (in een normale situatie) naar een andere vereniging kan het bestuur medewerking verlenen. Het lidmaatschap bij FC Oudewater blijft intact tot eind seizoen of, indien gewenst, langer. Men kan van meer dan één voetbalvereniging lid zijn en dus ook lid van de KNVB. Voor slechts één van die verenigingen kan men een KNVB-sportactiviteit beoefenen. Als ons bestuur medewerking verleent aan de overschrijving, wordt bij ons de sportactiviteit bij de KNVB beëindigd. Zodoende kan er bij een andere club die sportactiviteit worden geactiveerd. Voorwaarde blijft dat de contributie voor het lopend seizoen is voldaan.
  7. In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van deze regeling.
  8. Indien de vorderingen die FC Oudewater op u heeft oninbaar blijken, zullen wij een incassobureau inschakelen, waarbij de kosten hiervan voor uw rekening zijn.

Het bestuur, 1 juli 2021