Home / Lid worden

Lid worden…

Download het aanmeldingsformulier lidmaatschap jeugd of het aanmeldingsformulier lidmaatschap senior. Het aanmeldingsformulier kan ook worden gevraagd bij de ledenadministratie. Het adres staat hieronder. Het formulier wordt dan toegestuurd. Vul het in, onderteken het en lever het in bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier is tevens het machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie.

Bij dit formulier is ook een vragenlijst toegevoegd. Ook deze graag invullen en inleveren bij de ledenadministratie.

Jolanda Verweij
Jhr. A. van Swietenstraat 41
3421 HS Oudewater

Scannen en daarna e-mailen mag ook: ledenadmin@fcoudewater.nl

Lid blijven…

Hopelijk betekent de aanmelding een fijne periode bij FC Oudewater. Mocht er aan de persoonlijke gegevens iets veranderen (verhuizing, nieuw emailadres of banknummer, etc.), geef dit dan snel door aan de ledenadministratie. Het ledenbestand blijft dan up-to-date. Sinds seizoen 2017-2018 is het mogelijk om de adres- en telefoongegevens zelf te veranderen via de wedstrijdzaken app van de KNVB.

Sporten wil je blijven doen, ook als je geldzorgen hebt. Niet iedereen kan de contributie betalen. Tegenwoordig hebben 1 op de 11 gezinnen te maken met financiële problemen. Dat is niet vreemd in tijden van inflatie en hoge energierekeningen. FC Oudewater is daarom aangesloten bij het Niemand Buitenspel programma. Een initiatief dat blijven sporten mogelijk wil maken voor iedereen, ook in financieel moeilijke tijden.

Informatie over hulp bij geldzorgen vind je op www.Geldfit.nl/voetbal. Wij helpen u graag op weg naar de juiste hulp. Binnen onze vereniging is Jordy Boerefijn Financieel Contactpersoon. Hij/zij is te bereiken via penningmeester@fcoudewater.nl of 06-29413113.

Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het eind van het seizoen en wordt daarna stilzwijgend verlengd met een heel seizoen (1 juli tot en met 30 juni). Tussentijds opzeggen kan alleen als de contributie tot het eind van het seizoen is voldaan. In uitzonderingssituaties kan het bestuur een afwijkende beslissing nemen.
Tussentijds wijzigen kan alleen als er wordt opgewaardeerd. Bijvoorbeeld van Niet-Spelend naar Spelend lid. Bij afwaarderen van het lidmaatschap gelden dezelfde regels als bij beëindiging van het lidmaatschap, namelijk uiterlijk 31 mei van het lopend seizoen en door middel van een brief of email aan de ledenadministratie.
Bij tussentijdse inschrijving na 31 augustus wordt een evenredig deel van het seizoen berekend. Als de inschrijving valt in de periode 1 juli t/m 31 augustus wordt het hele seizoen berekend, omdat het beker- en competitieseizoen begint rond 1 september.

Contributies seizoen 2023-2024

De peildatum voor de leeftijdscategorie is 31 december van het betreffende seizoen.

Contributies seizoen 2023-2024
InieMinies (4 en 5 jarigen) € 0,00
Boterham Competitie (BHC, 6 jarigen) € 94,00
O8 – O13  (7 t/m 12 jaar) € 151,00
O14 – O19 (13-18 jaar) € 198,00
Senior spelend lid € 273,00
Senior kort spelend lid € 98,00
Senior niet-Spelend Lid € 55,-
Donateur € 55,-

 

Degenen die op de peildatum 65 jaar of ouder zijn, krijgen € 27,50 korting.

Kort spelende leden spelen maximaal 5 wedstrijden per seizoen.
Het eventueel omzetten van Senior naar Senior kort spelend lid of Senior niet-spelend lid dient evenals opzegging uiterlijk voor 1 juni dus voor aanvang van het komende seizoen te gebeuren.

Kinderen die bij de InieMinies (4- en 5-jarigen) trainen zijn gratis lid van FC Oudewater. Vanaf het seizoen dat zij BHC-gerechtigd zijn (Boterham Competitie) moet de bijbehorende contributie worden betaald.

Voetbaltenues

De voetbaltenues worden door FC Oudewater in bruikleen verstrekt, hieraan zijn geen extra kosten verbonden.