Home / Statuten, huishoudelijk reglement, ALV en privacy

De wijze waarop FC Oudewater is georganiseerd wordt beschreven in de statuten.

De statuten zijn hieronder te downloaden:

Ter ondersteuning van de statuten beschikt FC Oudewater ook over een huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijk reglement is hieronder te downloaden

Aanvullend heeft FC Oudewater ook een Privacy policy en een Privacy verklaring.

Algemene Leden Vergadering

Elk jaar organiseert FC Oudewater een Algemene Leden Vergadering. Alle leden zijn welkom voor deze vergadering waarin de tijd wordt genomen om met elkaar in gesprek te gaan over wat er leeft binnen de club. Daarnaast wordt de financiële situatie besproken, krijgen belangrijke vraagstukken aandacht en presenteert het bestuur de plannen voor het komende jaar. In de agenda op de site wordt aangegeven wanneer de volgende ALV gepland staat. Via onderstaande link zijn de notulen te downloaden.