Home / Normen & Waarden / Communicatie over beleid

In 2017 is het het beleid omtrent Seksuele Intimidatie en de preventie opgesteld.

Bij het opstellen van dit beleid is een aantal leden en ouders betrokken geweest bij de ontwikkeling door het uitvoeren van een risico inventarisatie. Deze risico-inventarisatie is op afspraak in te zien bij de secretaris van FC Oudewater.

Elk seizoen wordt aandacht besteed aan het beleid rondom Seksuele Intimidatie en Grensoverschrijdend Gedrag. Dit onderwerp behoort tot de portefeuille van de voorzitter(s) van FC Oudewater.

Communicatiekanalen:

  1. In de FCO-nieuwsbrief is regelmatig aandacht voor sociale veiligheid, gedragsregels en de vertrouwenscontactpersoon;
  2. Het beleid en de vertrouwenscontactpersoon is zichtbaar op de website. De website maakt duidelijk dat wij actief beleid voeren tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag;
  3. In de ALV wordt jaarlijks aandacht besteed aan sociale veiligheid, preventie van Seksuele Intimidatie en de vertrouwenscontactpersoon.
  4. Op “ strategische” plekken in het clubgebouw worden posters over het onderwerp opgehangen.