Agenda ALV 17 oktober 2019:

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kantine Clubgebouw FC Oudewater

  1. Opening
  2. Verslag ALV 2018
  3. Financieel resultaat 2018-2019
  4. Begroting 2019-2020
  5. Voorstel herbestemming bijgebouw
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Bestuurlijke voortgang
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het bestuur