Beste leden,

Op 17 november 2022 om 20:30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd in het clubgebouw van FC Oudewater. Om 20:15 uur is de inloop met koffie.

We willen deze ALV extra aandacht besteden aan wat er leeft in de club. Daarom doen we de ALV dit jaar net even wat anders. Naast de vaste agendapunten die noodzakelijk zijn voor een ALV, gaan we in groepen een open discussie aan over een aantal onderwerpen. Dat zijn Vrijwilligers, Jeugd, Cultuur en Horeca. Het doel is dat we daarmee een gedegen lange termijn visie ontwikkelen voor de club en het bestuur handvatten geven voor haar taken.

De agenda van de ALV is daarmee als volgt:

 1. Welkom
 2. Minuut stilte
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ALV:  Notulen ALV FC Oudewater 22-03-10
 5. Acties uit de ALV
 6. Financiën
 7. Aftredende & herkiesbare bestuursleden
 8. Aanstellen bestuursleden
 9. Open discussie in groepen over de onderwerpen Vrijwilligers, Jeugd, Cultuur en Horeca
 10. Rondvraag
 11. Sluiting rond 23.00 uur

Een club is zo sterk als haar leden en daarom worden alle leden uitgenodigd om op die avond mee te praten over de club. Het moment om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat er binnen FC Oudewater speelt en hoe we met elkaar de club op alle vlakken kunnen laten groeien en versterken. Dat doen we door te luisteren naar onze leden en daarom nodigen we de leden ook graag uit voor het aandragen van onderwerpen die binnen de vier onderwerpen vallen.

Jezelf aanmelden voor deze bijeenkomst en het aandragen van onderwerpen kan via secretaris@fcoudewater.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Harold van Aart – Voorzitter Organisatie
Gerard van Ooijen – Voorzitter Voetbal