De Avondwake voor Gerard Tegelenbosch wordt gehouden zondag 18 maart 19.30 in de Parochiekerk St. Franciscus van Assisië, Kappelestraat 15 Oudewater
Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot condoleren.