13 augustus 1932 de geboorte van OVS en een jaar later Unio. 2 voetbalverenigingen die zich in 2016 hebben “ verenigd” in FC Oudewater.

Het waren clubs met een eigen karakter, en daarmee is het een club geworden die bestaat uit het beste of both worlds.

90 jaar voetbal in Oudewater levert vele mooie herinneringen op, die we zeker niet moeten of mogen vergeten. Het zijn de herinneringen die de club gemaakt hebben en maken tot wat ze vandaag de dag is.

Als Oudewater kunnen we trots zijn op de geschiedenis en de club van vandaag. Gemaakt in Oudewater en door Oudewater.

Het 90-jarig bestaan gaan we vieren aan het begin van het seizoen. Alle leden, oud leden, sponsoren, vrijwilligers en iedereen die FC Oudewater een warm hart toedragen zijn van harte welkom.

Namens het bestuur,

Harold van Aart
Voorzitter Organisatie