Dinsdag 13 september overleed op 85 jarige leeftijd het oud lid van OVS Bep van Bunnik.

Bep heeft vele jaren zich als vrijwilliger ingezet bij OVS met onder ander het schoonmaken van de kleedkamers en samen met Ko Vlasman als leider van de Zondag 3.

Hij was een trouw supporter van OVS, toen zij kleinzoon Remco van OVS naar Unio ging was het eerst nog schuchter om een hoekje kijken maar daarna kon je hem ook vol trots bij Unio zien rondlopen om de verrichtingen van zijn nageslacht te volgen.

Zondag 18 september is er van 14-30 tot 15.30 gelegenheid tot condoleren in de tuinzaal van De Wulverhorst.

Op maandag 19 september wordt er in besloten kring afscheid genomen van Bep

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en al die hem dierbaar waren veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Oud bestuur vv Oudewater OVS, Bestuur FC Oudewater