Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van George Dickerson. George is binnen de vereniging actief geweest als trainer en (selectie)speler.

George was tegenwoordig een gewaardeerd keeper in ons 1ste zondag elftal en was naast een teamgenoot een vriend. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden.

George zijn uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 21 september om 11.00 in de St. Franciscus. Aansluitend zal George begeleid worden naar zijn laatste rustplaats op de Rooms Katholieke begraafplaats.