In November is aangekondigd dat we de implementatie van SIGOG zo snel mogelijk willen afronden. Wachten was op de toegang tot de systemen. We hebben afgelopen week de benodigde gegevens ontvangen.

We zullen deze maand de eerste aanvragen (voor de bestuursleden) gaan indienen, daarna zullen we een planning maken om voor de overige vrijwilligers een VOG aan te vragen. We gaan samen met deze vrijwilligers de aanvraag indienen. De betreffende vrijwilligers krijgen daar begin maart per email nadere informatie over.

Welke vrijwilligers vallen onder de VOG regeling bij FCO:

  • Alle leiders van dames en jeugdelftallen (65x)
  • Alle coördinatoren van dames en jeugdelftallen (5x)
  • Alle trainers (betaald en onbetaald) die jeugd of dames trainen (12x)
  • Stagaires die betrokken zijn bij dames of jeugdelftallen (8x)
  • Alle door de vereniging aangestelde scheidsrechters (15x)
  • Alle bestuursleden (10x)
  • Verzorger (s)/Fysio (1x)
  • Teammanager 1ste en 2de elftal (2x)

Voor de “ beroeps” trainers en fysiotherapeuten bij de senioren geldt dat die bij het aangaan van een contract met FCO een geldige VOG moeten overleggen.

Met vriendelijke groet,

Implementatie cie SIGOG

Harold van Aart – Voorzitter

Edwin Stalvord – Bestuurslid jeugd

Gert Koffeman – Bestuurslid vrijwilligers