In de afgelopen weken hebben de werkzaamheden van het bestuur (en de cie’s) niet stil gelegen. Het bestuur heeft via een online vergaderen de vergaderingen kunnen voortzetten.

Via deze mailing willen we de leden informeren over de huidige stand van zaken binnen FCO.

Trainingen

De jeugd is ondertussen weer aan het trainen en vanaf volgende week gaan 4 seniorenteams weer trainen.

Voor alles leeftijdscategorieën boven de 13 geldt overigens dat het spelen van partijen verboden is (ook onderling) en er dus alleen oefeningen of looptrainingen kunnen worden gedaan.

Het terrein blijft buiten alle trainingsuren afgesloten.

Afstoten bijgebouw

Het afstoten van het bijgebouw is afgerond. Op 1 mei is het pand overgedragen aan de YellowBellies.

Kleedkamers

Het wegvallen van de kleedkamers heeft tot gevolg dat we nieuwe kleedkamers moeten organiseren bij het clubgebouw van FCO. Het onderzoek naar de mogelijkheden loopt al enkele maanden. Helaas konden we zonder duidelijke overdrachtsdatum en de verbouwplanning van de YB niet concreet zaken ondernemen.

Desondanks zijn we met de voorbereidingen verder gegaan. Het aanbouwen van kleedkamers en het volledig opknappen (herindelen) van de bestaande kleedkamers is een financieel onhaalbare zaak. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden, dat de verwachting is dat het aantal leden in de komende jaren structureel zal gaan wijzigen. Dat maakt het aanbouwen ook nog eens “riskant” , gezien het feit dat je mogelijk op termijn dan te veel kleedkamers hebt.

Andere optie is het modulair bouwen van kleedkamers. Die optie is verder onderzocht. Op dit moment is de stemming binnen het bestuur dat dit de voorkeur heeft gezien de flexibiliteit waarmee je kan op- en afbouwen.

Dit vereist een investering, waarbij we ons nu richten om dit zo “verstandig” mogelijk te doen, met vanuit de kennis die we nu hebben. Hierbij worden verschillende mogelijkheden bekeken en daar waar nodig laten we ons ondersteunen door mensen die van bepaalde aspecten meer kennis hebben.

Op het moment dat het bestuur een compleet plaatje heeft en de overtuiging heeft dat er een verstandig voorstel is, zullen we dit voorleggen aan de leden.

Om dat mogelijk te maken zijn we in gesprek met 2 leveranciers, die online ALV aanbieden met de mogelijkheid tot stemmen. Er is geen optie voorlopig om samen te komen in het clubgebouw.

Er is wel enige tijdsdruk om ervoor te zorgen dat de oplossing er op 1 september staat (zo ziet te KNVB planning er nu uit). We proberen als bestuur er zoveel als mogelijk de vaart in houden, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.

Vrijwilligers

Onze vereniging draait op de inzet van de vrijwilligers. Nu lijkt het of we in onze communicatie alleen maar bezig zijn met “de voetballers”. Maar we vergeten jullie zeker niet, helaas kunnen we voor jullie niet een “training” organiseren, zodat jullie elkaar ook weer even kunnen zien en spreken.

Als gevolg van de corona maatregelen, kunnen we dus ook niet jullie vrijwilligersbbq organiseren! Dat is niet anders, maar we zijn heel blij met jullie inzet….en natuurlijk hopen we, dat FCO weer kan rekenen op jullie inzet, in het nieuwe seizoen.

Vanzelfsprekend zullen we dan kijken welke maatregelen we moeten nemen om jullie, zo veilig en gezond mogelijk je “werk” te laten doen.

PS: mochten de omstandigheden zo wijzigen dat bijv. een bbq wel kan (al dan niet later dit jaar) dan zullen we dat zeker bekijken.

Tot slot:

We hopen dat we iedereen richting september weer kunnen ontvangen op Markveld, om te doen wat we het leukste vinden ….voetballen. Dat dit allemaal nog helemaal niet zeker is, mag helder zijn.

Als bestuur doen we er alles aan om FCO gezond te houden en voldoende weerstand op te bouwen voor het geval dat de crisis toch langer duurt.

Voor nu: stay safe, kijk naar elkaar om, blijf aan de 1,5 meter denken !

Het bestuur