Beste leden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 maart j.l. is er een aantal zaken besproken waar we jullie graag over informeren.

Het afgelopen jaar
In het seizoen van 2021 zijn er weinig voetbalactiviteiten geweest door de Coronacrisis. Dit jaar is gelukkig wel goed van start gegaan. We zijn met z’n allen erg druk geweest met Corona… maar we hebben het toch goed gedaan binnen de club. We willen iedereen daarvoor bedanken!

Het bestuur 
Aftredende bestuursleden Jordy Boerefijn (penningmeester) en Edwin Stalvord (jeugd) hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn opnieuw gekozen in de vergadering. Keti van Paassen (secretaris) en Franck van den Broeke (marketing & communicatie) zijn als nieuw bestuurslid in de vergadering gekozen.

Financiële situatie
De club staat er ondanks alles financieel goed voor. Er is ruimte om een deel van de schuld versneld af te lossen.

Voetbal & Techniek
Het technisch organogram is uitgelegd met de doelstellingen uit het verleden en waar we nu staan. De resultaten zijn goed en het niveau van FC Oudewater is hartstikke goed. De spelprincipes van onze club worden door de trainers doorgevoerd. We houden als leidraad Talent bij Talent. Maar altijd: Plezier voorop! Er is een goede samenwerking met De Complete Techniek en Topskills.

Het Eerste gaat als een speer en daar zijn we trots op; een eerste plek in de competitie! Het 3e elftal heeft wat uitdagingen. Deze zijn in beeld en met goede verwachtingen kijken we naar volgend jaar. Ook Dames 1 staat trots op de tweede plek in de competitie. Het Dames voetbal is ondanks inspanningen 1 elftal kwijt. Er is nog gekeken naar de mogelijkheden om het dames team van Polsbroek aan te sluiten, maar helaas kon dit na overleg met de KNVB niet. Daarnaast zijn er nu interne scouts die een scherp oog houden op ons talent.

Facilitair: Uitbreiding terras en kleedkamers
De bouw van het terras en de nieuwe kleedkamers zijn nu helemaal afgerond. Ook is de  vluchttrap geplaatst. Daarbij hebben we bijvoorbeeld ook de wens van onze buren van het Bolwerk om de overlast vanaf het terras te beperken, opgepakt: de glazen afscheiding op het terras is verhoogd aan de kant van het Bolwerk. Vanuit de rondvraag blijkt dat er behoefte is aan een invalidenlift. Met ondersteuning vanuit een lid gaan we de mogelijkheden bekijken.

De velden
De kunstgrasvelden zijn in een mindere staat: Voor onderhoud is er een voorziening. De velden zijn nog steeds goedgekeurd door KNVB. Deze velden zijn door intensiever gebruik sneller gesleten dan gepland. In overleg met Besmo kijken we naar een plan voor de toekomst.

De jeugd
De aanmeldingen voor het jeugdvoetbal stijgen nog steeds elk jaar. En we hebben een talentvol JO19 dat een mooie stap heeft gemaakt in de competitie!

De ALV zelf
Er waren bij deze ALV maar 11 leden aanwezig. Dit is ons inziens een te laag aantal. Wat kunnen we doen om de volgende ALV meer leden te binden? Het bestuur gaat hierover nadenken.

Heb je nog ideeën of suggesties? Mail ons deze zeker door via secretaris@fcoudewater.nl

Wij zien uit naar een mooie voortzetting van het voetbalseizoen.

Met vriendelijke groet,

Harold van Aart, Voorzitter Organisatie

Gerard van Ooijen, Voorzitter Voetbal