Vanochtend hebben Ton en ik een afrondend gesprek gevoerd met een van onze leden om de communicatie binnen de vereniging te verbeteren en in goede banen te gaan leiden. Dat gesprek is positief verlopen. Eerste stap is nu om een communicatie plan op te stellen, inclusief doelstelling, investeringen en tijdsspanne waarop e.e.a. gerealiseerd moet gaan worden.

Dit plan moet eerst voorgelegd worden aan het bestuur en goedgekeurd worden, voordat we de benoeming definitief kunnen maken. De deadline voor het plan is de bestuursvergadering in november. Tijdens de ALV zullen we e.e.a. toelichten.

Met sportieve groet,

Harold van Aart

(duo) Voorzitter