Het overmatige gebruik van alcohol wordt in ons land steeds meer een issue. Uit diverse hoeken, met name het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, wordt de roep om matiging steeds luider. De veteranen staan pal achter het standpunt van het ministerie, maar merken dat de fusie tussen UNIO en OVS de alcoholconsumptie alleen maar heeft vergroot. De bloedgroep OVS is nl. uit geheel ander hout gesneden dan de RK-voetballers van UNIO. Vanuit hun achtergrond bezien is het de normaalste zaak van de wereld dat er een wijntje, biertje of borrel wordt geschonken. In de katholieke kerk wordt zelfs wijn gedronken tijdens de kerkdiensten! De meeste kroegen staan tegenover de RK-bolwerken en zodoende werd en wordt de consumptie sterk aangewakkerd. Wij oud-OVS-ers echter, zijn vanuit onze protestante en sociaal-democratische achtergrond juist gewend aan matiging. De blauwe knoop was in het begin van de vorige eeuw een organisatie die het alcoholgebruik onder de arbeidersbevolking wilde tegengaan. De aanhangers van alcoholmatiging droegen een blauw insigne en toen is in de volksmond de naam van de beweging ontstaan. Ook in de VS ontstond in dezelfde periode een enorme weerstand tegen het alcoholgebruik. Door de sterk veranderende economische omstandigheden werd de roep om onthouding steeds luider. Op 17 januari 1920 trad de wet in werking waarmee de consumptie, verkoop en produktie werd verboden. Buurlanden als Canada en Mexico beleefden hierna topjaren. De produktie en consumptie verhuisden daarmee naar de illegaliteit. In zgn. “speak easies” – illegale kroegen en goktenten – kon men ruimschoots aan drank komen. Criminele organisaties zagen daar natuurlijk wel brood in en onder leiding van o.a. Al Capone ontstond een bloeiende handel in sterke alcoholische drank. Door de prohibition ontstond een ware oorlog tussen politie en maffia. Daarover later meer. De Amerikaanse overheid zag dat de maatregel niet het gewenste effect sorteerde en besloot de industriële alcohol – die de maffia gebruikte om er drinkbare alcohol van te maken – te voorzien van giftige stoffen als kerosine en benzeen. Deze toevoeging kostte minstens 10.000 mensen het leven. President Franklin D. Roosevelt zag in dat de drooglegging nauwelijks effect had en op 5 december 1933 kwam er dan ook een einde aan de drooglegging. De maffia ging echter niet bij de pakken neerzitten en ontdekte al snel – naast vrouwenhandel en gokken – dat drugs een welkome vervanging waren voor de drank. Naast Islamitische landen zijn er ook Europese landen als Noorwegen, Finland en IJsland die een drankverbod hebben gehad. Door toetreding tot de EEG en toename van criminele activiteiten kon men dit steeds moeilijker volhouden en hoewel het gebruik van alcohol nog steeds wordt ontmoedigd, het algehele verbod ervan was niet langer vol te houden.

Al eerder hadden we het over maffiabaas Capone. Deze Alphonse Gabriël Capone was een nazaat van een Italiaans gezin, dat eind 19e eeuw naar de VS emigreerde. Capone zag het levenslicht in Brooklyn, New York en verhuisde later naar Chicago waar hij een enorm crimineel netwerk opbouwde. De politie – lees politiek – gedoogde jarenlang zijn leiderschap en pas jaren later werd hij gearresteerd vanwege belastingontduiking. Capone sterf op de vrij jonge leeftijd van 48 jaar. Al Capone, ook wel “scarface” genoemd, was voor filmmakers en tv-series een uitstekende inspiratiebron. Zo kennen we allemaal de Godfatherfilms, Casino, Goodfellas en Scarfase. Ook The Untouchables was een bekende maffiafilm. Deze de Palma-produktie ging over de bekende politiecommissaris Eliott Ness, die ook de hoofdrol speelde in de tv-serie uit de jaren ’60. In Nederland stond deze bekend onde de naam “Onaantastbaar”. De serie en film zijn beide gebaseerd op de autobiografie van voornoemde Ness.

Moerkapelle. De naam Moerkapelle duidt op de aanwezigheid van een kerkje of kapel aan het moeras Het ontstaan van het dorp is verbonden met de geschiedenis van de polder De Wildeveenen. Door de vervening en bepoldering van het moerasgebied ontstond er in de 17e eeuw bedrijvigheid en vestigden zich mensen in Moerkapelle. Na drooglegging wordt in de veenpolder landbouw, en later vooral veeteelt bedreven. Maar al ver voor de verveningsactiviteiten was er sprake van bewoning. Het gehucht ‘Op Moer’ is ontstaan rond 1400. Omstreeks 1560 wordt er voor het eerst melding gemaakt van een kapel. De naam Moerkapelle was daarmee een feit. Het dorp heeft bijna 4000 inwoners en behoort tot de gemeente Zuidplas. De plaatselijke voetbalclub vv Moerkapelle is opgericht in 1929 en was tot in de jaren ’60 een zondagvereniging. Daarna heeft men enkele decennia zowel een zaterdag – als een zondagtak gehad. Tegenwoordig is men alleen op de zaterdag actief met o.a. 4 seniorenteams en een veteranenelftal.

Afgelopen zaterdag werden we door vele mutaties gedwongen enkele gastspelers uit te nodigen. In eerste instantie waren Jaap en ondergetekende natuurlijk erg blij met aanvulling op de selectie, doch toen duidelijk werd wie die gastspelers waren moesten we uit een geheel ander vaatje gaan tappen. Door onvoorziene omstandigheden kregen we drie ex-UNIO-ers aangereikt. En niet de minsten kan ik u zeggen. Gedrieën zijn de heren goed voor een kolossale bierconsumptie en dat terwijl de vets op voorspraak van scheidsrechter Rien v.d. Stok net had besloten de alcohol volledig in de ban te doen. Met name de heer P. v. B. staat bekend als een notoire innemer, maar ook gastspeler (dj) Geurt (hierna v.d. H. genoemd) doet nauwelijks voor hem onder. De derde man A. V. – u merkt dat discretie nog steeds hoog in het vaandel staat bij uw scribent – overtreft echter alles. De heren stonden diep in de tweede helft met 6-0 achter en met de kont tegen onze eigen zestienmetergebied. Laatste man v. B. – ook wel de zwemkoning van Oudewater genoemd – voelde zich als een vis in het water. Nauwelijks nog in staat om nog een fatsoenlijke trap tegen de bal te geven en met de conditie van een wijkagent, besloot de oud-eerste-elftalspeler van UNIO in de tweede helft leiding te geven aan onze achterhoede. Voortdurend zwaaide hij met de rechterarm om zo de grensrechter tot actie te dwingen. Toen deze armbewegingen iets te vaak werden genegeerd, kwam plan B in werking: het afbranden van de assistent scheidsrechter. “Ga maar vast bier halen Manus, vlaggen kun je niet!” Geurt, uitgevallen met een enkelblessure vond het vanuit de dug out nodig ook een duit in het zakje te doen en beschimpte zijn coach mateloos. Afijn, nadat Kwaak – man of the match – ons had behoed voor een afstraffing met een nulletje of 15, togen de heren richting kleedkamer 2. Daar aangekomen stopten de verwijten niet van de ex-blauw-gelen. Het allerergste was nog dat de overigen in alle talen zwegen. Ondertussen was Jan op weg om de kist bier op te halen. Jaap mocht nog niet tillen van de dokter. Afgelopen week had de kleine leider een vervelende longinfectie opgelopen en hoewel hij aan de beterende hand is, achtte hij het verstandig Jan voor het karretje te spannen. Dat deed ons denken aan een twintigtal jaren geleden, toen Jan ook eens een kratje verfrissers ging halen. De Eykelestamtelg bleef echter ruim een half uur weg en toen hij eindelijk de kleedkamer betrad en te horen kreeg waar hij bleef, antwoordde Jan verbolgen dat het nogal druk aan de bar was. Kees v.d. Stok merkte toen op dat hij waarschijnlijk eerst uitgebreid had geluncht. Wild schudde Jan toen het hoofd, waarop Kees antwoordde: “Hoe kom je dan aan die veeg mosterd op je linkerwang?” Vreemd was het daarom niet dat ook nu Jan heel lang wegbleef. De heren v. B. en v.d. H. waren nog niet klaar met hun tirades over de vlagtactiek van hun grens of men begon over het bier te klagen. Kees nam daartoe het woord en zei dat de heren geduld moesten hebben. Waarschijnlijk zou Jan eerste een klein hapje tot zich nemen en daarna direct terug keren naar de kleedkamer. Na een twintigtal minuten kwam onze aanvoerder binnen. Met een halfvolle schaal frituur in de hand en de andere helft wegslikkend, bracht hij ons slecht nieuws. Aan bar vernam hij nl. dat de vv Moerkapelle met de aanvang van het huidige seizoen had besloten tot een ware drooglegging. Henk begreep in eerste instantie niet waar Jan het over had en prevelde iets over een legging van Jolanda. Roeland gaf hem een por in de zij.

Hij wenste dit soort praat niet op de groepsapp, maar ook niet in de kleedkamer. Ondergetekende gniffelde zachtjes. “Karma”, dacht hij meteen. Enorm teleurgesteld dropen de spelers af richting voitures. Deze teleurstelling verdween echter als sneeuw voor de zon, toen thuis een surpriseparty wachtte voor Abraham Richard Karlas. De drie gastspelers stormden direct op de kannen bier af en en Geurt schonk quasi vrijgevig het glas vol van uw schrijver. “Sorry coach!” “Kan ik het goedmaken met een biertje?” Verwachtingsvol keek de ggl richting de van Baarentelg (er zijn ook grenzen aan discretie), maar zíjn mea culpa kwam niet.