Beste spelers/ouders en vrijwilligers van FC Oudewater,

Vorig jaar is er met grote meerderheid gekozen voor de fusie tussen beide verenigingen waaruit FC Oudewater is ontstaan. Dat enthousiasme voor de fusie hopen wij ook terug te zien in het komend seizoen. Alleen hebben wij jullie daar hard bij nodig. Veel werk is inmiddels gedaan maar we zijn nog driftig op zoek naar de volgende vrijwilligers.

– Trainer(s) jeugdteam
Taken:

 • Voorbereiden en verzorgen van een of twee trainingen per week;
 • Eventueel het begeleiden en coachen van competitie, beker- en oefenwedstrijden. Maar dit is geen must!;
 • Mede zorgen voor een goede balans tussen prestatie en plezier op trainingen (en wedstrijden);
 • Aandacht besteden aan een goede communicatie naar de spelersgroep en ouders;
 • Het bewaken van de normen en waarden binnen het team;
 • Werken volgens de gedachte van het technisch jeugdplan van FC Oudewater;
 • Is aanwezig bij vergaderingen die betrekking hebben op de functie;

– Leider(s) jeugdteam
Taken:

 • Het begeleiden en coachen van competitie, beker- en oefenwedstrijden;
 • Mede zorgen voor een goede balans tussen prestatie en plezier bij wedstrijden van het team;
 • Schakel tussen ouders en vereniging en zorgt voor een goede communicatie tussen deze;
 • Het bewaken van de normen en waarden van FC Oudewater binnen het team;
 • Is evt. aanwezig bij vergaderingen die betrekking hebben op de functie;

Als jij je geroepen voelt voor een van deze twee functies, stuur dan een e-mail naar tcvoetbal@fcoudewater.nl.

– Materiaalman

 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de voetbalmaterialen (kleding, ballen, waterzakken, vlaggen etc.) van FC Oudewater;
 • Zorgt voor uitgifte en inname van alle kleding en materialen die door de club wordt gebruikt;
 • Onderhoud contact met leveranciers en besteld, in overleg met het bestuur, de benodigde materialen;

Als jij je geroepen voelt voor deze functie, stuur dan een e-mail naar vrijwilligersco@fcoudewater.nl. Ook voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie kan via dit e-mailadres contact op worden genomen.

Wij hopen dat we veel reacties mogen krijgen.

Bestuur FC Oudewater