Gezien het aantal aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering voor donderdag 26 november 2020 a.s. , heeft het bestuur in de bestuursvergadering van afgelopen donderdag besloten om de ALV in de kantine te laten plaatsvinden.

Het totaal aantal aanwezigen (inclusief bestuur) blijft onder de 30 deelnemers. Onder de huidige Corona regels is het toegestaan, om met maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend wordt tijdens de vergadering de 1,5 meter aangehouden, gezondheidscheck gedaan en vragen we iedereen om zijn handen te desinfecteren. Heeft u zich aangemeld en u of een van uw huisgenoten heeft klachten, verzoekt het bestuur u om thuis te blijven.

BELANGRIJK: alleen diegene die zich al aangemeld hebben tot 19 november kunnen aan de ALV deelnemen. Deelneming is alleen mogelijk indien je vooraf bent aangemeld. De agenda van de vergadering zal door de secretaris worden verzonden naar de leden die zich aangemeld hebben.

Er zijn geen voorbereidende stukken. De financiële verslaggeving zal tijdens de ALV worden uitgereikt en ingenomen, zoals te doen gebruikelijk.

Namens het bestuur,

Harold van Aart                                Gerard van Ooijen
Voorzitter Organisatie                     Voorzitter Voetbal