Gisteren heeft de 2de ALV plaatsgevonden. Na de opening en een welkom aan de aanwezigen leden en ereleden is er een minuut stilte gehouden voor degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Tijdens de vergadering zijn allerlei onderwerpen besproken, waarbij een van de belangrijkste punten was de beschikbaarheid van trainers voor de verschillende elftallen. Een werkgroep heeft zich over dit probleem gebogen en hun bevindingen aan de ALV voorgelegd. Vanuit de ALV is toestemming gegeven om verder te gaan onderzoeken welke scenario’s haalbaar zijn om voldoende trainers te beschikking te hebben.

De resultaten van het afgelopen jaar zijn besproken. We hebben het jaar met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat zit ruim binnen de norm die in het fusieplan is neergezet als rendementseis die behaald moet worden. De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en de ALV heeft het bestuur decharge verleend voor de jaarrekening.

Naast deze 2 specifieke zaken is uitgebreid gesproken en gediscussieerd over tal van onderwerpen zoals: de BHV training, medische keuringen, vrijwilligers, sponsoring en de horeca.
De werkgroep “fototafels” heeft uitleg gegeven over de nieuwste tafelbladen die onlangs zijn gemonteerd.
Er is veel gediscussieerd, goeie ideeën en inzichten zijn geopperd waar we als bestuur wat mee kunnen, denken wij. Waarvoor onze dank!

Namens het bestuur,

Harold van Aart
Voorzitter