Het bestuur van FC Oudewater nodigt al haar leden uit voor het deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering op 26 november 2020, aanvang 20.00. Gezien de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk, om een voor iedere toegankelijke  ALV, te organiseren in het clubgebouw. Het aantal leden moet vanwege de maatregelen beperkt worden tot 25 exclusief een deel van het bestuur. Dit zonder dat we weten of er nog aanvullende maatregelen van kracht worden.

Dit vindt het bestuur niet wenselijk. Het bestuur wil zoveel mogelijk leden de gelegenheid bieden om deel te nemen.

De ALV zal daarom online worden gehouden, tenzij het aantal aanmelding een fysieke ALV wel mogelijk maken.

Belangrijk:

Om deel te kunnen nemen aan de ALV dient een lid over een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon te beschikken die voorzien is van een microfoon EN camera. Indien er stukken ter stemming worden gebracht is het noodzakelijk dat de stemming kan worden geverifieerd.

Aanmelden noodzakelijk

Het is voor deze vergadering noodzakelijk om je aan te melden (in verband met het toezenden van inloggegevens). Indien het aantal aanwezige leden voor de online vergadering  rond de 25 leden blijkt te liggen, zullen we (afhankelijk van de regels op 26 november) alsnog overwegen om de vergadering in het clubgebouw te houden. Mits de regels dat toestaan.

Aanmelden kan vanaf vandaag tot 19 november 2020 door een email te sturen naar secretaris@fcoudewater.nl.

Agenda

De agenda van de vergadering zal beperkt zijn tot de meest noodzakelijke onderwerpen. De definitieve agenda zal 1 week voor de vergadering worden gepubliceerd. Voor zover noodzakelijk zullen stukken ter voorbereiding worden rondgestuurd. Het financiële verslag en de begroting zullen alleen tijdens de vergadering gepresenteerd worden!

Vragen stellen

Dat is mogelijk, echter door de vorm alleen aan het einde van de vergadering of het onderwerp. Interrumperen tijdens de vergadering is lastig.

Tot slot

Tijdens de online vergadering zal het voltallige bestuur aanwezig zijn, Indien alsnog een  vergadering in het clubgebouw plaatsvindt, is dit beperkt tot het dagelijks bestuur. Dit om zoveel mogelijk plaats te bieden aan leden.

Informatie over de inlogprocedure bij de online ALV zal tijdig aan de aangemelde leden worden verzonden.

Namens het bestuur,

Harold van Aart

Voorzitter Organisatie