In maart is tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering besloten dat met ingang van het volgend seizoen de contributie wordt vastgesteld op de volgende bedragen:

O8 – O13 € 130,00

O14 – O19 € 170,00

Senioren € 235,00

Met deze contributies zitten we in de regio op het gemiddelde van clubs als Haastrecht, MSV19, Schoonhoven, SCH Harmelen, etc. Dankzij deze verhoging kunnen we bij de jeugd meer gebruik gaan maken van ingehuurde trainers voor alle elftallen, zodat clubtrainers op de juiste manier ondersteund worden en hun eigen taak optimaal kunnen uitvoeren.

Iedereen die op basis van inkomen deze contributieverhoging niet zou kunnen opbrengen, verzoek wij contact met ons op te nemen (penningmeester@fcoudewater.nl). In overleg met de gemeente kunnen we dan afstemmen wat de mogelijkheden zijn om de contributie (deels) te compenseren.