In beleidsplan seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag is opgenomen dat we een vertrouwenspersoon aanstellen. We zijn in de afgelopen maanden druk bezig geweest deze te vinden.

Gisteren hebben we gesproken met Dr. Marieka Dötsch, huisarts in Oudewater.

We zijn zeer verheugd te kunnen melden, dat Dr. Dötsch de rol van vertrouwenspersoon wil invullen voor de vereniging. Het invullen van deze rol is van cruciaal belang in het beleidsplan, we hebben daarom nog even gewacht met de implementeren hiervan. Voor 1 januari 2019 is het gehele beleid geïmplementeerd en zijn alle VOG aanvragen gedaan/afgerond.

De exacte startdatum van Dr. Dötsch in de rol van vertrouwenspersoon, is nog niet bekend. Dit hangt samen met een aantal organisatorische/beleidsmatige zaken die we eerst moeten regelen. De leden ontvangen nadere informatie over de rol van de vertrouwenspersoon en op welke manier je contact kan opnemen.

De formele aanstelling zal in de eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden.

Met sportieve groet,

Harold van Aart

Voorzitter