Op 1 mei 2020 zal de overdracht, d.m.v. een notariële akte, van het bijgebouw aan de YellowBellies plaatsvinden (besluit ALV 2019). Per die datum zal ook de vernieuwde huurovereenkomst met de YellowBellies voor het hoofdgebouw worden ondertekend.

Het bestuur