Jarenlang werden onze voetbalspulletjes keurig gewassen door een van onze trouwe leden.

Helaas hebben privéomstandigheden ertoe geleid dat dat dit niet langer meer kon!

Uiteraard heeft de selectie zijn dank betuigd en is er daarna geprobeerd om opvolging te vinden, dit laatste is jammer genoeg nog niet gelukt.

Het onderhoud van onze shirts en bijbehoren is natuurlijk ontzettend belangrijk en daarom nu een oproep om ons uit de nood te helpen.

Het gaat om de spullen van alle drie de selectieteams welke minimaal eenmaal in de week en soms tweemaal, vooral in de oefenfase, moeten worden gewassen. Een enkele keer komt daar  Onder 23 nog bij. Natuurlijk kan er ook gekozen worden voor een deel, bijvoorbeeld voor één of twee “tassen”.

Uiteraard hoeft dit niet voor niets, er staat een leuke vergoeding tegenover. En natuurlijk de “eer”, want wat is er fijner dan dat de spelers zich lekker fris voelen en dat je daardoor bijdraagt aan hun prestaties!

Wilt u of jij ons helpen bel dan even met Steven Tuinenburg 0621 352 235 of met ondergetekende,

Namens de selectie,

Wim Hendrix

0620 362 943