Dinsdag 27 februari volgden 19 leden van FC Oudewater met succes (een officieel certificaat) een reanimatiecursus; hartmassage, beademing en het gebruik van een AED (defibrillator) werden uitgelegd en geoefend. Wij hopen dat veel meer leden deze cursus ook gaan volgen, want het kan mensenlevens redden! Doe mee en meld je aan bij bestuur@fcoudewater.nl. Dirk en Bram, veel dank voor de uitstekende uitleg en instructies! En deelnemers: Super dat jullie er waren!

Kijk voor de foto’s hier https://www.facebook.com/search/top/?q=fc%20oudewater

In de komende weken zullen alle dug outs aan de binnen en buitenkant worden voorzien van een AED sticker met daarop de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Voor de velden 1, 2, en 3 zal dat het hoofdgebouw zijn, 4 en 5 is dat het bijgebouw. Daar waar nodig zal extra bewijzering worden aangebracht om de route naar de AED te verduidelijken.

Voor degene die de reanimatiecursus hebben gevolgd zullen we jaarlijks een herhalingscursus organiseren, het certificaat is 2 jaar geldig. Nieuwe deelnemers kunnen op die data instromen. Bij voldoende tussentijdse aanmeldingen zal worden gekeken of er een aparte avond kan worden georganiseerd. Diegene die afgelopen dinsdag niet aanwezig waren, zullen opnieuw worden uitgenodigd.

Het bestuur