Op 17 november organiseerde FC Oudewater de jaarlijkse ALV. Wat een fantastische opkomst! Dit jaar hebben we het geheel anders aangepakt: Na het bespreken van de notulen, actiepunten en het financiële jaarverslag werd in vier groepen gediscussieerd over vier onderwerpen: Jeugd, vrijwilligers, cultuur en kantine. Met als uitkomst goede discussies over hoe de leden deze onderwerpen ervaren en met concrete actiepunten voor het bestuur, de club, én de leden.

Met die bevindingen gaat het bestuur het komende seizoen aan de slag om FC Oudewater tot een nog mooiere club te maken.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond en bedankt alle aanwezigen enorm voor hun aanwezigheid en inbreng!

Op de avond namen we ook afscheid van de aftredende bestuursleden Ingrid van de Wijngaarden (meiden en vrouwenvoetbal), Gert Koffeman (vrijwilligers), Gerard van Ooijen (voorzitter voetbal) en Rob de Groot (horeca). Hartelijk voor jullie inzet!

Ook werden nieuwe bestuursleden aangesteld en goedkeurd door de ALV: Rosanne Bader voor meiden en vrouwenvoetbal en Niek Sluijs voor horeca. We wensen deze nieuwe bestuursleden veel succes!

#fcoudewater🔴⚪️🔵