Het bericht dat Cor, ook wel “Ouwe Cor” genoemd, is overleden kwam onverwacht. In het verleden was Cor bekend in Oudewater e.o. als chauffeur op de toen nog in onze stad gestationeerde ambulance en als surveillerende Rijkspolitieman bij diverse festiviteiten. Trouw stond hij ook ieder jaar op de 4e mei in uniform als erewacht bij het monument voor de gevallenen in onze stad.
De meeste sportieve Oudewaternaren kennen Cor echter als de man met de spons en de massageolie. Als verzorger c.q. masseur heeft hij menige Oudewaterse voetballer weer op de been geholpen. Hij deed dit door de jarenlang met veel inzet en passie voor zowel zaterdag- als zondagvoetballers bij zowel Unio als OVS Oudewater. Ook was hij met regelmaat langs de lijn aanwezig om o.a. zijn zoon en later zijn kleinzoon te zien voetballen.
Wij zullen hem missen en wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Het bestuur van FC Oudewater