Afgelopen zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat Piet Bakker op donderdag 24 maart jongstleden is overleden.

Piet heeft vele jaren met veel energie en plezier ingezet voor de jeugd bij OVS. Wij herinneren Piet als een bevlogen voetbaldier. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur,

Harold van Aart

Voorzitter Organisatie