Vanaf de uitbraak van het Corona virus heeft het FCO Corona team besloten om het sportcomplex Markveld volledige af te sluiten. Reden daarvoor was dat er veel jeugd zich overdag en ‘s avonds verzamelde op het sportcomplex (en de velden) om te voetballen. Groepsvorming was toen, gezien de overheidsmaatregelen, niet toegestaan.

Sinds enkele weken wordt er getraind door de jeugd en zijn de senioren (en LOGO) weer in de avonduren actief op de velden. Het zou dan ook te verwachten zijn dat de hekken rondom het sportveld verdwijnen. Integendeel, de hekken blijven tot 1 september staan. Nu is niet Corona de belangrijkste reden maar 2 andere zaken:

Te snelle slijtage kunstgrasvelden

Door het intensieve gebruik van het kunstgras in de 16 meter gebieden, vertonen die delen een dusdanige slijtage, dat als we niets doen de velden afgekeurd worden. Dat houdt in dat we de velden dan, tenzij we de slechte stukken vervangen, niet meer kunnen gebruiken. Dat vervangen brengt zeer hoge kosten met zich mee die FCO wil vermijden. Deze velden moeten nog tot 2023 in gebruik blijven. Volgend jaar vindt de 2 jaarlijkse keuring plaats en die willen we graag zonder problemen doorkomen. We kunnen gezien het aantal teams en de wedstrijden geen 2 velden missen.

Hoe komt die snellere slijtage?

De slijtage komt door het gewone gebruik (trainingen en wedstrijden), maar op die belasting is de mat berekend. Het gebruik van kunstgrasvelden door de YellowBellies overdag draagt bij aan een snellere slijtage, maar dat is niet de belangrijkste reden. We zien dat het kunstgras gebruikt wordt door de sportieve jeugd uit Oudewater om lekker een balletje te trappen. Geen probleem zou je zeggen, maar er wordt niet op voetbalschoenen gespeeld, maar op gewone sportschoenen. We zien d.m.v. camera beelden en waarneming ter plaatse dat het afmaken van de bal op het doel dan een favoriete bezigheid is. Dat verklaart de snellere slijtage van die gebieden.

Door het gebruik van gewone (sport) schoenen gaan de vezels kapot. Ondanks de waarschuwingsborden en het aanspreken, blijven we foutief schoeisel zien. Aangezien reparatie veel geld kost, hebben we besloten Markveld afgesloten te houden tot 1 september.

Realisatie kleedkamers

Sinds 1 mei zijn de YellowBellies eigenaar van het oude OVS clubgebouw. Hierdoor raakt FCO 8 kleedkamers kwijt. Die moeten vervangen worden. Aankomende weken zullen er funderings en bouwactiviteiten plaatsvinden om nieuwe kleedkamers te realiseren in de nabijheid van het clubgebouw. Ook vanwege veiligheid voor iedereen in die periode, houden we het sportpark gesloten tot 1 september. Dan moeten de werkzaamheden klaar zijn en start de competitie.

Namens het bestuur

Harold van Aart

Voorzitter Organisatie