Een heuglijke Bijzondere Algemene Leden Vergadering stemde gisterenavond in met:

– bestuursvoorstel nieuw jeugdplan (schriftelijke stemming: 192 voor, 18 tegen)
– bestuursvoorstel ‘beleid sexuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag’ (unanieme instemming)
– bestuursvoorstel investering LED-veldverlichting (1 stem tegen)

Dank aan alle aanwezige leden!

Het bestuur