Op woensdag 5 oktober zond de VPRO een aflevering uit van Zembla over het gebruik van rubber korrels op kunstgrasvelden. Ook de velden in Oudewater zijn voorzien van rubber korrels.

Tot op de huidige dag van vandaag is niet aangetoond dat deze korrels (granulaat) schadelijk zijn voor de gezondheid. Wij sluiten ons graag aan bij de KNVB, die de overheid aanspoort om diepgaand onderzoek te doen, zodat de resultaten van een onderzoek van het RIVM (2006) kunnen worden getoetst aan het huidige gebruik van dergelijke velden.

Bij de aanleg van de velden op Sportpark Markveld is bewust gekozen voor rubber, omdat alternatieven vaak grote nadelen hebben (zo is kurk heel vatbaar voor algvorming, die alleen chemisch kan worden verholpen). Overal zijn milieu- en gezondheidstechnische aspecten meegenomen en telkens is gekozen voor de beste oplossing (geen verlijming van de mat, watergedragen verf voor de belijning, etc.). Nooit is gekozen voor een mindere oplossing, vanwege geld.

Wij delen de mening van deskundigen in het Zembla-programma dat nader onderzoek gewenst is. Zonder dat blijft het voor iedereen gissen. Tot die tijd zullen we ons moeten richten op de onderzoeken die bekend zijn en die wijzen allemaal in dezelfde richting: dat het spelen op kunstgras met rubbergranulaat geen risico oplevert voor de volksgezondheid.