Opnieuw heeft een uitzending van het TV-programma Zembla de – van rubbergranulaat voorziene – kunstgrasvelden zoals in Oudewater onder de loep genomen. Het is voor ons club onmogelijk om allerlei wetenschappelijke onderzoeken af te wegen. Dat laten wij – zoals ook eind vorig jaar – aan het ministerie en het RIVM. Elk onderzoek dat meer informatie verschaft over gebruik van rubber korrels in sportvelden juichen wij toe. Maar het inhoudelijk afwegen daarvan moeten wij laten aan de deskundigen. Daar hebben wij een rijksinstituut (RIVM) voor, dat deze afweging moet maken. Het RIVM-oordeel is helder: Sporten op deze velden kan gewoon plaatsvinden.

Wij hebben inzicht gekregen in het Amerikaanse onderzoek dat in de Zembla-uitzending wordt gemeld en ook daarin wordt niet aangetoond dat er onacceptabele gezondheidsrisico’s zijn. Na de vorige Zembla-uitzending ontstond er op de verschillende social media allerlei discussie. Wij hopen dat iedereen zich hier beperkt tot de feiten. Als bestuur laten wij ons zo veel als mogelijk informeren over alle ontwikkelingen. Wij zullen u op de hoogte houden, wanneer dit aanleiding geeft om in te grijpen. Tot die tijd moeten wij ons baseren op de informatie die beschikbaar is en zullen we gebruik blijven maken van de kunstgrasvelden.

Het bestuur van FC Oudewater