De dag van de gemeenteraadsverkiezingen nadert met rasse schreden. De grote thema’s zijn o.a. de woningbouw voor starters en de never ending story van het (overdekte) zwembad. Tegelijkertijd schijnt de zgn. Kracht van Oudewater een belangrijke rol te spelen in het Oudewaterse. Deze club wil van ons stadje een bruisend toeristenoord maken en heeft daartoe inmiddels nauwe contacten gelegd met Volendam en Valkenburg. Kort geleden heeft de gemeente ons een zeer ambitieus plan voorgelegd, waarin de gehele binnenstad wordt gerestyled. Eén van de onderdelen van het plan is een grote parkeergarage op de Westerwal. Na lang soebatten heeft de rechter bepaald dat machinefabriek de Hollandsche IJssel  verplaatst gaat worden naar het Veenweidepark. Volgens raadslid Boreel van D66 is de vijver in het wandelgebied  daarvoor uitermate geschikt. Jean le Chèvre – directeur van het bekende honden-uitlaatbedrijf De kwijlende boxer – heeft daartoe een actiegroep opgericht. “Ik krijg er de schijt van, dat keer op keer de hondenliefhebbers het kind van de rekening worden!”, aldus de huisknecht van eethuis Jill House. Zoals bekend is de rijzige Papekopper kort na zijn pensioen een goede vriend geworden van Bacchus, de trouwe viervoeter van mevr. Annelies Meerveld, uitbaatster van het voornoemde etablissement. Door zijn vele wandelingen in en om Oudewater heeft hij inmiddels een groot netwerk van hondenliefhebbers opgebouwd. Dit netwerk zou hem steunen om de plannen van de gemeente te verijdelen. Afijn, mochten de plannen van raadslid Boreel toch doorgang vinden, dan komt er vanaf het terrein tegenover de St. Michaëlskerk een bijna 100 meter lange loopbrug over de IJssel naar het Arminiusplein. Het plein, vooral bekend van café Tante Pietje en de geboorteplek van Pancratius van Ooijen zal ook een metamorfose ondergaan. Laatst genoemde vertelde trouwens dat hij een stapje terug wil doen in het stratenmakers-wereldje en plannen heeft om op het Papenhoef een horeca-onderneming starten. Toen vaste stamgast van café Tante Pietje J. Dolleman hoorde dat het bedrijf Bordello zal gaan heten, vertelde hij de heer van Ooijen dat hij het mooi zou vinden als de Bordello een Oosters tintje zou krijgen. Raadslid Boreel is zoals u weet al weer enkele jaren en zeer bruikbare kracht van de FCO-veteranen en probeert op allerlei manieren binnen zijn team kiezers voor zich te winnen.  Gelukkig is de signatuur van de selectie overwegend links en christelijk getint, zodat hij er een harde dobber aan zal hebben de veteranen voor zich te winnen. CEO Martin van Vliet was wél  geïnteresseerd in de verkiezingsretoriek van de D66-er. Naar de vraag wat hem nu zo aantrok in de partij van Ignace, antwoordde hij totaal geen belangstelling had voor de plannen, maar vooral erg onder de indruk was van zijn demagogische skills. Later zou blijken dat hij en zijn gade in alle rust een heuse coupe aan voorbereiden waren. De charmante vrouw van van Vliet wilde al lange tijd een nieuwe partij  oprichten onder de veelzeggende naam FVD. Met name Onafhankelijken-aanhanger en aanvoerder Jan Eijkelestam reageerde furieus op de plannen. “Hoe kun je?!” “Weet je wel dat die Baudet neo-fascistische banden heeft?”

Grijnzend wuifde van Vliet de opmerkingen van zich weg. “Je vergist je Jan.” Onze partij heet Forum Voor Demagogie!” “De democratie van de oude Grieken heeft zijn beste tijd gehad jongen.” “Het wordt tijd voor een Verlichting 2.0.” “Geen inspraak, geen overleg, allemaal flauwekul.” “Ook zullen dit de laatste gemeenteraadsverkiezingen ooit zijn.”, vertelde hij met een sardonische grijns op het gelaat. Even had hij gedacht dat het populisme de oplossing voor veel problemen zou geven, maar nadat hij een boek had gelezen over de Romeinse keizer Gaius Ceasar Augustus Germanicus – beter bekend als Caligula –  was hij tot heel andere gedachten gekomen. Teamgenoot Henk van Mechelen had bij toeval gehoord van de adoratie voor Caligula en maakte Martin er op attent dat er een fijne film over de despoot was gemaakt. Na het zien van het levensverhaal was de nieuwe politicus in extase. In no time schreef hij een ultra-kort partij-programma en meldde de partij in alle stilte aan voor de komende verkiezingen. Naast de politieke lijn, die hij voorstaat – afschaffing van de democratie – wil hij alles wat met het verleden van ons oude stadje te maken heeft ontmantelen en op de schroothoop gooien. “We moeten vooruit kijken mannen!” “De banden met het verleden afsnijden.” “Allemaal onnodige, emotionele ballast!” Hierbij keek hij veelzeggend naar zijn ggl. Zoals u weet is hij de vlees geworden nostalgicus van de veteranen en bij het horen van de snode plannen van de FVD-er kromp hij ineen van de zielepijn. Na de wedstrijd tegen DONK – hierover zo meer – gingen enkele spelers een afzakkertje halen in de nieuwe woning van Johan Kroon. Deze woont tegenwoordig op steenworp afstand van het complex van Gouwenaars. In het knusse appartement kwamen de heren Boreel en van Vliet nader tot elkaar en besloten voor het sluiten van de markt tot een lijstverbinding VVD/D66/FVD. Volgende week zaterdagavond (aanvang 20.00 uur) zal een manifest worden gepresenteerd in restaurant Visbrug 3. Deze locatie is zoals bekend de thuishaven van de Oudewaterse baronnen. Gastsprekers zijn de bekende magnaten A. Blauw, H. van Strandwijk en J. Damweg. De algehele leiding is in handen van De Kracht van Oudewater. Koert Westerman zal e.e.a. aan elkaar praten.

Naast alle perikelen rond de a.s. verkiezingen werd er deze week ook nog gevoetbald. De FCO-vets moesten op verplaatsing naar Gouda. Koploper DONK was de tegenstander. De door pater Donk – geen grap – opgerichte RK-club startte furieus en zette ons meteen vast rond de zestien. Martien Kwakernaak stond na lange tijd weer onder de lat en zou een meer dan uitstekende wedstrijd spelen. De ene na de andere aanvalsgolf rolde over veld 2 richting de Oudewaterse goalie, maar hij zou lange tijd zijn domein schoon houden. We kwamen slechts een enkele keer in balbezit, maar de spitsen Kees en Johan waren helaas machteloos. Na ruim een half uur goed en gegroepeerd verdedigen ontstond eindelijk een heuse aanval. Jammer genoeg kwam Kees net iets tekort voor een doelpoging. In de laatste minuut volgde aanval nummer twee. Op links leek deze te smoren, maar Ignace gaf niet op. Ternauwernood veroverde hij het leder en schoot in een wanhoopspoging op het Goudse bolwerk. Via een schoen van een verdediger en de paal verdween de bal tot ontzetting en ongeloof van DONK in het doel: 0-1!

Het schrale zonnetje leek plots een warme voorjaarsbode en na het rustsignaal liepen we fier  richting kleedkamer 12. Na de thee maakte Kees plaats voor topscoorder Martin de Waal, doch samen met de andere 3 verse krachten konden zij er helaas niet voor zorgen dat de tegenstander nog een tandje bijzette en uiteindelijk de wedstrijd met een verdiende 2-1 overwinning zou afsluiten. Met veel kunst – en vliegwerk hielden we het nog een kwartier uit, maar ondanks vele goede reddingen van Kwaak braken uiteindelijk de dijken. Coach Jaap liet na het 2e doelpunt van DONK de gewisselde Johan warm lopen voor een op handen staand slotoffensief. Na 6 km te hebben warm gelopen ging de lange aanvaller teleurgesteld weer op bank zitten. Hij was voor de wedstrijd al niet in goeden doen, zei Jaap na afloop. De coach had hem er namelijk op gewezen dat zijn seksueel impliciete boodschappen op de groeps-app niet worden geapprecieerd. Harold wees op het protocol seksueel intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Dit stuk wordt binnenkort op een ALV gepresenteerd en moet een halt toe roepen aan het eventuele ongewenste gedrag van de leden in het algemeen en de veteranen in het bijzonder. Een aantal spelers, zoals daar zijn H van M, K v d S, M d W en H N, hebben inmiddels al een grondig onderhoud gehad met de commissie Puritein. Deze commissie zal worden voorgezeten door schrijver dezes. Het bestuur achtte ondergetekende door zijn onbesproken gedrag uitermate geschikt voor deze belangrijke functie. Er is aan het bestuur beloofd uiterst discreet om te gaan met eventuele verdachte personen. Waar van akte. Tja, Johan was dus zo onder de indruk van de Jaaps reprimande dat ie uiteindelijk zonder overleg  als 12e man het veld inliep. Ook dit mocht niet baten, want de alerte Ignace was het niet eens met dit spelbederf en verliet terstond het kunstgras. Na afloop hadden we lichtelijk ambivalente gevoelens kan ik u zeggen. Aan de ene kant waren we trots op de kleine nederlaag en de 60 minuten durende voorsprong, maar aan de andere kant hadden we stiekem gehoopt op een klein mirakel. In de slotfase belandde de bal namelijk nog een keer op de dwarsligger van de Gouwenaars. De uitstekend leidende scheidsrechter blies precies om kwart over vier voor het einde en duidelijk opgelucht staken de DONK-spelers de handen uit naar de FCO. Man of the match werd Martin van Vliet. De ggl was het niet eens met deze verkiezing – waarom is u wel duidelijk  – maar Jaap stond erop dat zijn mening leidend was. Zal mij niet verbazen als de Koningszoon als lijstduwer van de FVD wordt toegevoegd…