De aanmelding voor de medische keuringen is afgesloten. Alle leden die zich aangemeld hebben, zijn over het verdere verloop geïnformeerd.

Datzelfde geldt voor de BHV en/of reanimatie training. Ruim 30 deelnemers hebben zich aangemeld! Daarnaast hebben een aantal ouders/leden aangegeven reeds beschikking te hebben over een reanimatiediploma. De aanmeldingen komen uit alle geledingen: ouders, leiders, scheidsrechters en spelers. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het inplannen van de training. Iedereen die zich aangemeld heeft wordt persoonlijk geïnformeerd over de training (januari 2018). Na afronding van de training hebben een grote groep ouders en leden beschikbaar die kunnen reanimeren mocht het ooit nodig zijn.

Mede namens het bestuur dank !

Harold van Aart                 Gert Koffeman
Voorzitter (duo)                 Bestuurslid Vrijwilligerszaken