FC Oudewater is bezig om zich klaar te maken voor de toekomst. Hoe ziet de club er nu uit en hoe zou deze er binnen enkele jaren uit moeten zien? Op 20 april organiseerde het bestuur een avond waarin leden mee konden denken en praten over het beleidsplan voor de komende 5 jaar.

Op die avond is er uitgebreid gesproken over het concept van het beleidsplan o.b.v. de vastgestelde beleidspunten in de ALV van 17 november 2022. Die punten zijn Cultuur, Jeugd, Vrijwilligers en Horeca.  Met de uitkomst van die gesprekken zijn we als bestuur aan de slag gegaan en hebben we een nieuw beleid daarop vormgegeven. Met de inbreng van de leden van deze avond kan het bestuur het beleidsplan nog verder aanscherpen. Op de eerstvolgende ALV zal dit beleidsplan worden gepresenteerd. Die zal in november 2023 plaatsvinden, meer informatie volgt uiteraard later in het jaar.