Van de voorzitters… 

Het seizoen zit er op! En wat voor een seizoen. Het is nog maar een paar maanden geleden dat we aan alle leden de nieuwe tenues uitdeelden. We mogen in alle bescheidenheid terugkijken op een succesvol eerste jaar van de nieuwe club. Natuurlijk met de extra glans van het kampioenschap van ons vlaggenschip! Ook bij de jeugd konden we een fraaie kampioenschappen vieren en ons tweede miste op een haar na de promotie. Gelukkig konden we een paar mooie tradities in ere houden, waarvan het ‘Tentenkamp” en het ‘Familietoernooi’ niet onvermeld mogen blijven. Nu ook de laatste avond van Six2Six is afgelopen wensen wij alle leden en supporters van FC Oudewater een welverdiende zomervakantie toe. Rust lekker uit, laad de batterij weer op, want volgend seizoen hebben we iedereen weer heel hard nodig. Tot slot: Namens het bestuur bedanken wij alle vrijwilligers die zich – op welke manier dan ook – het afgelopen jaar hebben ingezet voor de club. We kunnen niet zonder jullie! Dank jullie wel allemaal!

Van de penningmeester… 

Gedurende het seizoen hebben we strak de financiën in de gaten gehouden, op basis van de (meerjaren-)begroting die was opgenomen in het fusieplan. Na één seizoen kunnen we zeggen dat het financieel een gezond jaar was, hoewel we in de inkomsten-post ‘contributies’ een forse tegenvaller hadden. Dat hebben we toch wat te rooskleurig begroot destijds, maar deze tegenvaller is goedgemaakt door meevallers elders. In het fusieplan maakten we destijds een inschatting van de contributie-inkomsten op basis van een gemiddeld bedrag, maar dat blijkt in de praktijk lager uit te vallen. Bovendien heeft het opschonen van het ledenbestand ook een beter inzicht verschaft in de daadwerkelijk te begroten inkomsten. Wij zullen dat meenemen in de begroting voor het aankomende jaar, die tijdens de ALV in november zal worden gepresenteerd. Dank aan Jos de Held en Jolanda Verweij, want die hebben achter de schermen een waar huzarenstukje verricht. We beschikken nu over een – geheel geautomatiseerd – ledenbestand, voorzien van alle mailadressen. Op deze manier kunnen we de komende jaren ook heel effectief – en voor alle leden op maat – de contributie automatisch innen. In de zomermaanden gaan we aandacht besteden aan het vervolmaken van twee-maandelijkse prognoses, zodat we inkomsten en uitgaven nog beter kunnen bewaken.  

Van de secretaris… 

Administratief was dit seizoen een ‘makkie’. In de aanloop naar de fusie moesten heel veel administratieve en juridische zaken geregeld worden. Omdat we dat snel en voortvarend hebben gedaan, bleek dit seizoen alles goed op orde te zijn. Ten aanzien van de actielijst van de afgelopen ALV zijn de meeste punten afgewerkt. Wel zijn we nog bezig met het bekijken van de mogelijkheden om komend seizoen in de keuken ook andere dan alleen frituurproducten aan te kunnen bieden. De voetbaltechnische vragen zijn allemaal ingevoerd en de ‘voetbal-uitstraling’ van de kantine wordt nu verder uitgedacht door een heuse ‘fototafel-commissie’ (de eerste fototafels werden in het kampioensweekend al gepresenteerd). 

Van de horeca… 

Super Saturdays, SixtoSix, toernooien, het was me het jaartje wel. Uiteraard zijn de horeca-inkomsten heel belangrijk voor de club. In onze commissie en met al onze bar-teams en evenementen-commissies hebben we gemerkt dat vele handen licht werk maken. We introduceerden ook nog een nieuw kassassyteem, contactloos betalen, een verruiming van het assortiment en een compleet nieuwe ‘mobiele bar-installatie’ voor buiten.  

Wel maken we ons zorgen over het ‘ogenschijnlijke’ drankgebruik van minderjarigen. We willen nogmaals benadrukken dat we die verantwoordelijkheid niet al te makkelijk moeten overhevelen naar de vrijwilligers van de club. Natuurlijk moeten de mensen achter de bar toezien, maar ook leiders, leden en ouders van leden hebben hierin een taak. In het komende seizoen handhaven wij het standpunt van het bestuur, dat in geval van eventuele overtreding van de regels, de aan de club opgelegde boete (± € 1.400,00) zal worden verhaald op (ouders/verzorgers van) de overtreders.

Van de sponsorcommissie… 

Ook voor de sponsorcommissie was het een heuglijk jaar. Alle inspanningen (waarvoor grote dank) hebben geleid tot een totale sponsoropbrengst die hoger is dan in eerste instantie werd begroot. Met name Solarprof en Bogro hebben ook nog eens een fraaie sponsorbijdrage geleverd aan de duurzaamheid van de club (zonnepanelen en zonnecollectoren op de daken van de clubgebouwen). Dat levert de vereniging in de komende jaren duizenden euro’s besparing op! 

Het Club van 100-bord in het trappenhuis is geheel bijgewerkt en er zijn een paar plekjes vrij! Geef u op voor een vermelding op deze unieke plek in ons clubhuis, de kosten bedragen slechts € 50,00 per jaar. Geef u op bij Niels Dolleman (06-57966856), Richard Ramaekers (06-52601252) of via sponsoring@fcoudewater.nl.

Van de jeugd… 

De kampioenschappen van JO9-4, MO11-1 en MO19-1 hebben we mogen vieren dit jaar. Met de Paasdagen werden we verrast door drie teams van de Engelse profclub Swindon Town, die graag tegen ons wilden spelen. Onze jeugdteams sloten het seizoen af met toernooien van Leeuwarden tot Maastricht, kortom, de jeugd van FC Oudewater heeft zich laten zien dit jaar!

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Er komen nieuwe wedstrijdvormen voor de jeugd-O9, die niet langer 7×7 spelen op een half veld, maar 6×6 op een kwartveld. Zo komen alle spelers vaker aan de bal en wordt er meer aandacht gevraagd voor de balvaardigheid. Ook voor het komend seizoen zijn we nog naarstig op zoek naar nieuwe jeugdtrainers en –leiders. De club biedt een trainingsmethodiek, die alle goedwillende vaders of moeders in staat stelt om een leuke jeugdtraining te geven. Energie en enthousiasme zijn voldoende, in ieder geval veel belangrijker dan eigen voetbalvaardigheid. “In je uppie ben je geen cluppie”, voetbal is en blijft een teamsport, dus we zullen het ook als club met elkaar samen moeten doen. 

Verder hebben we afscheid genomen van onze O17-trainer (die dit jaar nog wel zijn TC@-diploma haalde, proficiat) Benny Bensaid. Kay van der Wilk behaalde dit jaar zijn TC3-diploma en zal ook komend seizoen binnen de jeugdtrainersstaf van FC Oudewater actief zijn. 

Van de vrijwilligerscommissie… 

Het doet ons deugd dat we in de afgelopen maanden vele aanmeldingen hebben gekregen van mensen die iets voor de club willen doen. De meesten hebben we inmiddels ook al van een mooie taak kunnen voorzien. Toch zijn er ook nog wat terreinen waar we nog steeds mensen kunnen gebruiken. Succes is besmettelijk, dus bouw mee aan het succes van onze mooie club en meld u aan via vrijwilligersco@fcoudewater.nl.

Ook het komende seizoen kunnen we veel nieuwe vrijwilligers gebruiken: 

  • Voetbal: leiders, trainers, scheidsrechters; echt, het is minder moeilijk of belastend dan u denkt! 

  • Onderhoud: jaarlijks zijn er vele klusjes te doen: houdt u van schilderen, timmeren, schoonmaken, maak een handje vrij voor ons! 

  • Activiteiten: de organisatie van feesten, toernooien, tentenkamp en andere evenementen kunnen uw ondersteuning ook goed gebruiken! 

  • Horeca: Leuk hè, aan de bar? Aan de andere kant is het ook best leuk. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor gezelligheid, onder het genot van een drankje! 

Voetbaltechnische zaken… 

Voor het komende seizoen nemen we afscheid van onze assistent-trainer van FC Oudewater 2, Dick Wahl. Wij danken Dick voor zijn voortreffelijke inzet in het afgelopen seizoen. De promotie naar de 2e Klasse (res) werd maar net gemist. We zijn nog op zoek naar een goede opvolger, die onze ‘beloften’ onder handen gaat krijgen. Wij hopen zo snel mogelijk te melden wie de nieuwe trainer gaat zijn. Ook verzorgster Kirsten zien we in het komende seizoen niet terug, dank ook aan haar voor alle tape-jes, massages en watersponzen en veel succes bij een volgende club! 

Hoofdtrainer Harry Akkermans en keeperstrainer Steven Tuinenburg hadden begin dit jaar al bijgetekend en zijn al volop bezig met het nieuwe seizoen in de 3e Klasse. 

Facilitaire zaken… 

Er is ook dit seizoen weer heel wat werk verzet. En grond. Want de ‘bult langs veld 2 is weg, met deze grond is het stuk achter het doel van veld 1 (Bolwerkzijde) geëgaliseerd. Daar werd al eerder een oerwoud aan oude struiken en bomen weggehaald, met dank aan de vrijwilligers van de onderhoudsploeg, die daar dagenlang in de weer zijn geweest. Voorlopig wordt dit stuk ingezaaid, wellicht dat het in de toekomst een andere bestemming gaat krijgen. Het tegelpad en de reclameborden kregen een schoonmaakbeurt en op veld 5 is een geheel nieuwe toplaag aangebracht. Een nieuwe grasmat begint daar al weer voorspoedig te groeien. 

In de zomerstop komt aan de buitengevel van het hoofdgebouw (atletiekbaan-zijde) een ‘parkeerplaats’ voor afsluitbare kliko’s, die gebruikt gaan worden voor de trainingsmaterialen. De trainers kunnen dan met een cijferslot hun eigen trainingsspullen vastzetten en opbergen. Het is een proef, we hopen dat het beter werkt dan nu, met de traditionele netten en opbergkasten.

Tot slot gaan we in de komende maanden aan de slag met de speeltuin. De speeltuin bij veld 4 werd afgekeurd en is inmiddels verwijderd. De speeltuin tussen de velden 1 en 2 zal een ingrijpende opknapbeurt krijgen, om de veiligheid van de spelende kinderen te blijven waarborgen. 

KNVB 

Het afgelopen seizoen liet de KNVB zich ook behoorlijk gelden. Zo werden de nieuwe speelwijzen voor de jongste jeugd gepresenteerd. Het komende seizoen gelden die al voor de jeugd O9, het daaropvolgende seizoen worden ook de speelwijzen voor O11 en O13 vernieuwd. Ook het nieuwe digitale wedstrijdformulier komt er aan, met digitale spelerspassen. Dat zal nog wel de nodige handigheid gaan vergen van wedstrijdsecretarissen, scheidsrechters, leiders en ontvangst-dames en –heren in de commissiekamer. Maar uiteindelijk wordt het straks allemaal makkelijker. In het landelijke zaalvoetbal werd het afgelopen seizoen – als proef – het digitale wedstrijdformulier al ingevoerd en die zijn zonder uitzondering razend enthousiast. Voordat de indruk ontstaat dat er alleen maar vernieuwing uit de Zeister Bossen komt, onze penningmeester kreeg een bericht dat ook niet onvermeld mag blijven. De KNVB heeft in het seizoen 2015-2016 een positief resultaat geboekt. Daarom heeft de KNVB-Ledenraad besloten om 1.1 miljoen euro terug te storten naar de verenigingen, naar rato van het aantal leden per club. Voor FC Oudewater betekent dat een kleine € 1.000,00, die we gaan ontvangen. 

Heeft u vragen? Stuur een mail naar bestuur@fcoudewater.nl