De zwakke uitslagen van de afgelopen weken hebben bij de veteranen van de FC Oudewater geleid tot diepgaande disputen. De leiding kwam tot de slotsom dat een bezoek aan een gerenommeerd orakel de laatste strohalm was. Na de 10-1 nederlaag tegen Moerkapelle van afgelopen zaterdag was het onverwacht zover. Terwijl de meeste spelers doodmoe en sprakeloos hun glas bier nuttigden, sprong de behendige verdediger Roeland Stellingwerff op de ietwat wankele tafel en begon onverwacht  een referaat over het verlichte despotisme. In zijn inleiding gaf Roeland zijn coach een niet mis te verstane veeg uit de pan. Met de tactiek zat het wel snor, de spelers trainen zich uit de naad, dus moest het wel aan de leiding liggen dat we zo slecht het seizoen zijn gestart. Aldus Roeland.  Coach McManus kon geen woord uitbrengen. Later op de terugweg, zie hij zelfs te hebben overwogen om net zoals raadslid Ignace en zijn baas Pechtold, de pijp aan Maarten te geven. Na de overrompelende openingszinnen zag Roeland de verbaasde gezichten van zijn kompanen en vroeg – voor hij verder ging met zijn preek – aan Leo aan het team uit te leggen wat  een verlicht despoot is. “Het despotisme  is een regeringsvorm waarbij één persoon  of een kleine groep personen de absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast. . Er is geen mogelijkheid voor discussie, er is geen volksvertegenwoordiging en er zijn geen politieke partijen; kritiek en verzet worden afgestraft. Een verwante term is het verlichte despotisme. De oorsprong van deze staatsvorm ligt in de Verlichting, een politiek-filosofische stroming in de 18e eeuw. Bij het verlichte despotisme voerden absolute monarchen sociaal-politieke hervormingen door in hun rijken. Dat wil zeggen:  alles voor mijn volk, maar niets door mijn volk. Onze eerste koning Willem 1 was trouwens zo’n verlicht despoot. De slimme heersers gaven hun onderdanen het gevoel mee te tellen. Bijvoorbeeld door de adel ook belasting te laten betalen. Of door de horigheid af te schaffen. Anderen bevorderden kunst en wetenschap gaven de pers een lichte vorm van vrijheid. Het Franse vorstendom onder leiding van de diverse Lodewijken en hun adel  hielden echter krampachtig vast aan het dictatorschap in hun ergste vorm en moesten dit tijdens de Franse revolutie bekopen met een wandeling naar de guillotine.” Inmiddels had Ad Vergeer twee nieuwe kannen gerstenat gehaald en terwijl hij de glazen nog eens vol schonk, vervolgde Leo zijn adstructie. “Ook in onze tijd bestaat er nog een enkele verlichte despoot”, oreerde Don Leo. “Jullie kennen allemaal Kim Jong Un. Deze dictator zag afgelopen week  het licht.” Leo hield even stil. Alsof hij de toehoorders even de tijd gunde het woordgrapje te laten indalen. Ondertussen grijnsde hij uitbundig. “Eergisteren heeft de Noord-Koreaanse leider bekend gemaakt, dat hij morgen een heuse kermis gaat laten bouwen in de hoofdstad Pyongyang. Vertrouwelingen lieten daarop weten dat de altijd charmant gekapte leider op Facebook een oude foto had ontdekt van de Oudewaterse kermis uit 1970. Kim was al maanden op zoek naar een  manier om zijn leiderschap wat meer schwung te geven en hem werd geadviseerd de sociale media in het oude Europa, waar men vele jaren ervaring heeft met despoten, te gaan bezoeken. Na vele omzwervingen kwam hij op de Facebookgroep Je bent pas een echte Oudewaternaar als…. Hij zag daar een prachtige felgekleurde zweefmolen, een suikerspinkraam, de schiettent en natuurlijk de botsauto’s. Hij werd erg enthousiast van de oliebol – en wafeltent, maar toen hij een jonge vrouw likkend aan een 30 centimeter lange roze zuurstok zag  werd hij zelfs euforisch.”

De veteranen hapten naar adem en dronken vervolgens in één teug hun tweede glas Heineken leeg. Ook Leo pakte zijn glas bier om de keel te smeren en wilde zijn betoog vervolgen. Jeroen vond het echter genoeg en brak hem kordaat af. “Dank je Leo, het is ons duidelijk.” Henk snapte er echter helemaal niks meer van. Vorige week stelde hij nog voor om een paaldansclub te gaan bezoeken met het team. Niet alleen was dit goed voor de teambuilding vond de kleine van Mechelen, maar hij vond het ook goed idee naast de trainingen aan paaldansen te gaan doen. Zo’n bezoek zou ons vast veel inspiratie geven en het team zou er vast heel lenig van worden. Martin antwoordde toen gevat dat hij er in eerste instantie juist heel stijf van zou worden. Afijn, het kwam er op neer dat hij het verhaal van Jeroen en Leo maar grote onzin vond. De ondeugende opmerking van onze interim-keeper zette ons weer met beide benen op de grond en het kostte Jeroen de grootste moeite weer de aandacht op zich te vestigen. Toen de grootste opwinding weer was gezakt, vervolgde hij zijn betoog. Het gaat uw schrijver echter veel te ver om een letterlijke transscriptie van zijn slotakkoord weer te geven. In het kort kwam het er op neer, dat de leiding zich harder op moest gaan stellen, absoluut geen weerwoord moest dulden en  elke vorm van insubordinatie keihard de grond in moest slaan. Tegelijkertijd moest dit despotisme een verlicht tintje gaan krijgen. De spelers krijgen dit seizoen nl. een pakket aan verantwoordelijkheden. Een kleine greep: Jaap ontlasten door zelf het kratje bier te gaan halen. De wisselspelers moeten om de beurt de vlag gaan hanteren. Een drietal dagen voor de wedstrijd geen seks. Dit laatste zou vooral door de  leiding grondig moeten worden gecontroleerd. Henk gaat de was doen. Uitwedstrijden op minder  dan 40 kilometer afstand worden vanaf nu op de fiets gedaan (de coaches uitgezonderd natuurlijk). De spelers gaven elkaar van pure blijdschap de high five. “Coach”, eindigde Roeland zijn speech, “Vanaf nu bevind je je in het illustere rijtje van o.a. koning Frederik de Grote van Pruisen, Willem 1 van Nederland, keizer Napoleon van Frankrijk en Yongzheng de voormalige keizer van China. Terwijl hij deze woorden uitsprak omhelsde hij zijn leider en de laatste moest van ontroering een traantje wegpinken. Het enige smetje op deze middag was de afwezigheid van coach Jaap Konings. Deze is met zijn echtgenote op vakantie in Tunesië en geniet nu van een lekker tajine-schotel van couscous, geitenvlees en een heerlijk glas muntthee. Uw schrijver heeft hem inmiddels via een app de koers voor de toekomst uit de doeken gedaan en hem het advies gegeven om de geschiedenis van de grote Hannibal – leider in het voormalige Carthago – eens grondig door te nemen. Zoals u weet trok deze ooit met een leger van olifanten via Marokko, het Iberisch schiereiland en Zwitserland richting Rome om voor eens en  altijd af te rekenen met het Romeins Rijk, waar zij toen al jaren mee in oorlog waren verwikkeld. De Carthagen slaagden echter niet in hun missie en werden na de zgn. 3e Punische oorlog volledig verwoest en uitgemoord. Hannibal was  geen verlicht despoot, maar wellicht is het handig om elke vorm van overmoed en misplaatst machtsvertoon voor te zijn, zo stelde uw correspondent in zijn bericht aan de Koningstelg.

Dit alles speelde zich af tegen een decor van een prachtige herfstzomerdag rond de klok van half vijf. Een tweetal uren tevoren betraden de veteranen van de FC Oudewater veld 2 van het plaatselijke Moerkapelle. De ijzersterke ploeg zou vandaag geen kind hebben aan de geelbuiken. Met een waslijst aan afzeggingen – het houdt helaas maar niet op  én geen keeper – was de missie op voorhand al gedoemd te mislukken. Met een ware kerstboomopstelling en speler Martin van Vliet op de goal, werden we vanaf het eerste fluitsignaal volledig van de mat gespeeld. Na 18 minuten stond het al 4-0 en een nederlaag van apocalyptische vorm zou weldra ons deel worden.  Op de bank schreeuwde Roeland zich de keel schor om de gelatenheid halt toe te roepen. Ook Martin en aanvoerder Richard maanden de manschappen tot meer tegenstand. Marco begreep de hint als eerste en maaide prompt de gevaarlijke spits van de tegenstander resoluut onderuit. De strafschop ging er helaas feilloos in. Met de thee stond het reeds 7-0 en de helft van het team vroeg om een wissel. In de tweede 45 minuten werd er gelukkig uit een ander vaatje getapt en Moerkapelle moest in het begin zelfs ver terug om de gevaarlijke Johan Kroon af te stoppen. Met zijn snelheid en opportunisme liet hij meerdere malen zijn directe tegenstander de hielen zien en bij de tweede maal kwam hij zelfs tot een uitstekende voorzet waaruit Pieter had moeten scoren. Helaas was de accu bij de Gouwenaar al na 10 minuten leeg, zodat de opponent al snel antwoordde met de 8-0. Richard deed nog iets terug via een afstandsschot (8-1), maar daarna was het echt gedaan met de mannen. Moerkapelle wisselde hun sterkhouders voor wat mindere goden, maar ook die legden ons nog eventjes op de pijnbank door de 9-1 en de 10-1 aan te tekenen. Met een onderste plek na drie wedstrijden, nul punten, twee goals voor en 18 tegen kwam het orakel – hoewel onverwacht – als geroepen. Volgende week is een rustdag. PS Misschien kan ons vlaggenschip ook een bezoekje brengen aan een  orakel.