Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat na een kort ziekbed is overleden Ria Hoogendoorn

Ria was bij OVS Lid van Verdienste en heeft zich jarenlang ingezet met allerhande vrijwilligerstaken met als meest in het oog springend: elftalbegeleider van het 1e zaterdagteam, bestuurskamerdienst en het wassen van de voetbalkleding. Ook ging zij altijd op kraamvisite als er weer eens een nieuwe OVS telg was geboren.

Vrijdag 10 maart is er gelegenheid tot condoleren van 19.30 uur tot 20.30 uur in de tuinzaal van woon- en zorg centrum de Wulverhorst Pr. Bennardstraat 2 te Oudewater
Zaterdag 11 maart is er van 11 tot 11.30 uur een informeel samenzijn in de Waerdsche Hof aan de Waardsedijk. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de Nederlands  Hervormde Begraafplaats aan de Waardsedijk.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel kracht toe met het verwerken van dit verlies.

Oud bestuur van OVS en bestuur van FC Oudewater