Beste leden van FC Oudewater,

Op 17 november 2022 om 20:30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd in  het clubgebouw van FC Oudewater. Om 20:15 uur is de inloop met koffie.

Een club is zo sterk als haar leden, en daarom zien we jullie graag op die dag! Het moment om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat er binnen FC Oudewater gaande is en hoe we met elkaar de club kunnen laten groeien. Dat doen we door te luisteren naar onze leden, en daarom nodigen we jullie graag uit voor het aandragen van agendapunten.

Jezelf aanmelden voor deze bijeenkomst en het aandragen van onderwerpen kan via secretaris@fcoudewater.nl.

De agenda is als volgt:

 1. Welkom
 2. Minuut stilte
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen vorige ALV
 5. Voorzitters
  – Acties uit de ALV
  – Lijst aftredende – herkiesbare bestuursleden
  – Aanstellen bestuursleden : penningmeester en marketing en communicatie
 6. Vrijwilligers
 7. Financiën
 8. Senioren (Heren)
 9. Dames
 10. Jeugd
 11. Faciliteiten
 12. Sponsoring
 13. Marketing en communicatie
 14. Kantine
 15. Rondvraag
 16. Sluiting rond 23.00 uur

We zien jullie graag dan in de kantine bij FC Oudewater!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur