Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 maart aanstaande zal er gestemd worden volgens de statuten.

Er zal gestemd worden door middel van stembriefjes

Stemmen van jeugdleden tot 16 jaar gelden voor 1 stem.
Stemmen van leden vanaf 17 jaar gelden voor 3 stemmen.

Vanwege het belang en ook op verzoek van betrokken ouders hebben we onderzocht of er ook per volmacht gestemd kan worden.
Na overleg met de notaris is gebleken dat de statuten hier geen melding van maken maar ook geen belemmering.
Volgens het burgerlijk wetboek kan er tijdens vergadering van vereniging door middel van volmacht gestemd worden.

Om geen stem verloren te laten gaan van met name de jongste leden, willen we dan ook de mogelijkheid bieden om per volmacht te stemmen.

In onderstaande link vind u het machtigingsformulier

Download hier het machtigingsformulier

Let wel goed op de voorwaarden die in het formulier vermeld staan.

Het bestuur