Hallo jeugdleden (en ouders),

Bijgaand de (voorlopige) indeling voor het seizoen 2018-2019 waar weer, volgens de geluiden, reikhalzend naar uit is gekeken.

Ik hoop dat iedereen snapt dat dit jaarlijks een heel gepuzzel is waarbij we echt proberen zoveel mogelijk alle wensen te vervullen, mits deze wensen niet strijden met de uitgangspunten van het technische beleidsplan van de club.
Ik kan al op voorhand zeggen dat het niet voor iedereen gelukt is om aan zijn/haar wens tegemoet te komen. Meestal heeft dat te maken met de benodigde aantallen binnen teams, soms ook om andere redenen.

Een van die andere redenen kan zijn dat we dit jaar nieuwe leeftijdscategorieën gaan spelen waardoor we dus ook bepaalde keuzes hebben moeten maken. Zo kennen we dit jaar voor het eerst een JO8, een JO10 en een JO12.

Een nieuwe indeling betekent ook dat er ongetwijfeld spelers teleurgesteld kunnen zijn, dat ze gehoopt hadden op iets anders (een hoger team meestal) maar dat die wens helaas niet is uitgekomen. Uiteraard heel vervelend maar ik durf te zeggen dat alle betrokkenen bij de indeling dit naar eer en geweten hebben gedaan. Mijn dank daar nog voor.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat het echt om een voorlopige indeling gaat omdat er bij een aantal teams nog keuzes worden gemaakt in de aanloop van het nieuwe seizoen.
Zo moeten er bijvoorbeeld nog knopen worden doorgehakt bij JO19, en proberen we een MO9 team te vormen als er nog wat aanmeldingen voor die leeftijdsgroep binnen gaan komen. Tevens komen er nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen en die kunnen dus invloed hebben op teamindelingen.

Mocht het zo zijn dat je niet ingedeeld bent laat het even weten via een e-mail naar tcvoetbal@fcoudewater.nl. Wij hebben ons best gedaan om dit te voorkomen maar soms slipt er iets tussen door.

Ik wens iedereen een prettige zomervakantie en hoop dat jullie weer zin hebben in het nieuwe seizoen.

Groet, mede namens alle leden van de technische commissie,

Hans van Raay
tcvoetbal@fcoudewater.nl

INDELING 2018-2019