Vanwege de grote opkomst en het enthousiasme tijdens de trainingen, hebben we besloten de trainingsmogelijkheid te verlengen tot 19 juni 2020.

Dit geldt voor alle jeugd en de senioren die NU al aan het trainen zijn. Er is geen mogelijkheid helaas om de trainingscapaciteit (hoeveelheid teams) te vergroten op dit moment.

Voor alle jeugd geldt vanaf 1 juni dat de 1,5 meter OP het voetbalveld niet meer hoeft te worden gehanteerd. Let op dat je op het moment dat je het veld VERLAAT weer aan de 1,5 meter regel moet voldoen van het RIVM (voor alle leden van 13-18 jaar). Voor de senioren blijft de regel 1,5 meter, geen partij enz., daar verandert niets.

We kijken tegen 19 juni of een verlenging nog mogelijk/zinvol is.

Tot slot willen we iedereen complimenteren met de wijze waarop het FCO protocol (per groep) wordt nageleefd! Dank daarvoor en ook voor de komende weken gelden dezelfde protocollen, tenzij vanuit overheidswege maatregelen verder versoepeld worden.

Blijf op elkaar letten, blijf aan die 1,5 meter denken en stay safe!

Het Bestuur