• Er wordt druk gewerkt aan een technisch beleidsplan voor de jeugd. Alle trainers zullen worden betrokken bij de uitwerking hiervan. In de komende ledenvergadering zal dit plan besproken worden;
  • We zijn aan het onderzoeken of er een derde selectie elftal kan worden geformeerd;
  • Finale bekerwedstrijd MO 17-1 is op 1 juni in Barendrecht, tegenstander is nog niet bekend;
  • Aanstaande zaterdag is er een dames en meidentoernooi aanvang 11 uur;
  • Er wordt binnen de jeugd een inventarisatie gedaan naar de reden voor het opzeggen van het lidmaatschap (voor komend seizoen). Deze informatie wordt door het bestuur verder besproken;
  • De koningsspelen zijn dit jaar weer goed verlopen (ruim 1000 kinderen), het bestuur bedankt de vrijwilligers van FCO die dit mogelijk hebben gemaakt: Rachel, Bert, Harold, Remco en Freek.
  • Er zijn nu 70 van ongeveer 130 VOG’s zijn binnen, in de komende 2 weken gaan we inventariseren welke we missen. Daar zal een nieuwe aanvraagprocedure voor worden opgestart, desbetreffende vrijwilligers zullen worden benadert. Heb je een VOG binnen mail die naar secretaris@fcoudewater.nl!
  • We werken sinds 1 april voor het oud papier met UMIA. De vorige ophaaldienst is er mee gestopt. De opstart is, op een aantal te verwachten kinderziektes na, goed verlopen.

Namens het bestuur,

Harold van Aart

Voorzitter