• Alle VOG aanvragen (150) zijn verzonden;
  • Troy de Korte heeft een presentatie gehouden over de uitslag van het onderzoek naar de communicatie binnen FCO. Na het weekend zal de presentatie van Troy te vinden zijn op de site.Volgende BV is er een uitgewerkt implementatie plan;
  • De jeugdcoördinatoren voor 2019/2020 zijn geregeld;
  • Opkomst jeugdtrainingen valt tegen, daar wordt extra aandacht aan besteedt. We hebben niet voor niets voor een nieuwe trainingsopzet gekozen;
  • Jeugdlid heeft zich spontaan aangeboden om deel te nemen in een van de commissie. John gaat met hem in gesprek en bekijken welke cie het beste bij hem past;
  • Bloem & Groen Stylisten zijn nieuwe bordsponsor geworden.

Namens het bestuur,

Harold van Aart

Voorzitter